Follow
Бєлєнький Петро Юхимович, Belenki Petro
Бєлєнький Петро Юхимович, Belenki Petro
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентність на транскордонних ринках
ПЮ Бєлєнький, НА Мікула, ЄЕ Матвєєв
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України 214, 2, 2005
1332005
Дослідження проблем конкурентоспроможності
П Бєлєнький
Вісник Національної академії наук України, 9-18, 2007
1122007
Регіональна політика: методологія, методи, практика
МІ Долішній, ПЮ Бєленький, ВЯ Бідак
МІ Долішний–Львів: НАН, Інститут регіональних досліджень, 2001
592001
Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурентоспроможності регіону
ПЮ Бєлєнький, ВІ Шевченко-Марсель, ОО Другов
Бєлєнький ПЮ, Шевченко-Марсель ВІ, Другов ОО–Львів: Інститут регіональних …, 2006
532006
Формування та розвиток системи міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні
ПЮ Бєлєнький, НА Мікула
Регіональна економіка 3, 61-74, 2001
502001
Механізми розвитку ринкової інфраструктури в Україні: методологічні аспекти
П Бєлєнький
Вісник НАН України, 2002
492002
Теоретико-методологічні засади регіонального розвитку економіки України
П Бєлєнький, О Другов
Регіональна економіка, 7-17, 2006
462006
Зовнішньоекономічна діяльність регіонів
П Бєлєнький, Н Мікула
Регіональна політика: методологія, методи, практика, 654-697, 2001
452001
Методологічні аспекти міжрегіонального та транскордонного співробітництва
ПЮ Бєлєнький, НА Мікула
Зовнішньоекономічний кур’єр, 9-13, 2001
402001
Регіональні основи транскордонного співробітництва
М Долішній, П Бєлєнький
Регіональна економіка, 50-58, 1996
401996
Регіональна політика збалансованого соціально-економічного розвитку
П Бєлєнький, О Другов
Регіональна економіка, 96-106, 2005
362005
Розвиток системи фінансових посередників України в умовах посилення глобалізаційних процесів
П Бєлєнький, О Другов
Вісник НБУ, 30-33, 2007
302007
Теоретико-методологічні засади дослідження інфраструктурних трансформацій в конкурентній економіці
ПЮ Бєлєнький
Регіональна економіка, 96-105, 2004
152004
Інфраструктура ринку праці (глобалізаційні та регіональні аспекти)
ПЮ Бєлєнький, ВБ Люткевич
НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2004
142004
Фінансовий ринок та його інфраструктура в умовах глобалізації (проблеми, перспективи, регіональні аспекти)
ПЮ Бєлєнький, ВІ Шевченко-Марсель, ОО Другов
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2003
142003
Інфраструктура фінансового ринку в системі соціально-економічного розвитку регіону
ПЮ Бєлєнький, ВІ Шевченко-Марсель, ОО Другов
Бєлєнький ПЮ, Шевченко-Марсель ВІ, Другов ОО–Львів, 2004
102004
Проблеми розвитку в Україні інноваційного підприємництва
ПЮ Бєлєнький, ВП Соловйов, МО Сенишин
Регіональна економіка, 47, 1997
101997
Регіональна політика та ринкова інфраструктура. Соціально-економічні дослідження в перехідний період
ПЮ Бєлєнький
Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов …, 0
9
Чинники впливу на формування конкурентоспроможності сучасного регіону
В Ковальчук, С Запотоцький
Часопис картографії, 52-64, 2012
82012
Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки регіонів (методологія і механізми)
ПЮ Бєлєнький
ПЮ Бєлєнький, ОЛ Вальдрат, НІ Гомольська, УЯ Грудзевич та ін./Наук. ред. д …, 2002
82002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20