Тетяна Кваша
Тетяна Кваша
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в uintei.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Iнформацiйне забезпечення iнновацiйного розвитку: свiтовий та вiтчизняний досвiд: монографiя
ТВ Писаренко, ТК Кваша, НВ Березняк, ОВ Прудка
Київ: УкрIНТI, 2015. - 239 с., 2015
32*2015
Підходи, індикатори та методи оцінювання впливу науково-технічної діяльності на економічний розвиток: монографія
ЛА Мусіна, ТК Кваша
К. : УкрІНТЕІ, 2009
30*2009
Государственная поддержка инновационной деятельности в Украине
ТК Кваша, ЕФ Паладченко
Новости науки Казахстана, http://www.vestnik.nauka.kz/ekonomika/go, 2014
27*2014
Вибір пріоритетних напрямків науково-технологічного розвитку з використанням форсайту
ТК Кваша
Проблеми розвитку інформаційного суспільства 2010, 78-82., 2010
26*2010
Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка
ТВ Писаренко, ТК Кваша, ін.
К.: УкрІНТЕІ, 2019. - 80 c., 2019
252019
Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування: Монографія
ТК Кваша, ЛА Мусіна
УкрІНТЕІ, 2015
18*2015
Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки обсягів тіньової економіки
Ю Прилипко, Л Мусіна, Т Кваша
Економіка України, 37-44, 2005
182005
Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму української економіки
ТК Кваша, ОФ Паладченко
Науково-технічна інформація 2010 (3), 14-17, 2010
16*2010
Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні: монографія
ТВ Писаренко, ТК Кваша, ГВ Карлюк, ЛВ Лях
К.: УкрІНТЕІ, 2015
15*2015
Взаємний вплив економіки та природного середовища у сучасному світі: політика, стратегії, технології
ЛА Мусіна, ТК Кваша, АВ Ямчук
УкрІНТЕІ, 2012
132012
Механізми державного управління науково-технологічною сферою (світовий та вітчизняний досвід) : монографія
ЛА Мусіна, ТК Кваша, НВ Березняк, ВМ Євтушенко, ГО Андрощук
УкрІНТЕІ, 2009
12*2009
Доповідь про зелену трансформацію на основі показників зеленого зростання ОЕСР
ЛА Мусіна, ТК Кваша
ОЕСР, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України - http://www …, 2016
11*2016
Фіскальна децентралізація: моделі її впливу на економічний розвиток
ТК Кваша
Технологический аудит и резервы производства, 70-74, 2015
112015
Зелене зростання як альтернативна модель інноваційного розвитку із врахуванням екологічних викликів
ТК Кваша, ОФ Паладченко
Наука та наукознавство 84 (2), 50-60, 2014
10*2014
Аналiтична записка щодо стану економiчної безпеки та загроз економiчнiй безпецi України
ТІ Білоус, ТК Кваша
Міністерство економіки України, 2008
10*2008
Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь
ТВ Писаренко, ТК Кваша, ЛВ Рожкова, ОВ Коваленко
К.: УкрІНТЕІ, 2020, 2020
92020
Підходи до інтегрального оцінювання стану економічної безпеки як складної системи
ТК Кваша, РВ Волощук
Науково-технічна інформація, 31-41, 2015
92015
Існуючі канали і схеми непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі країни (світовий та вітчизняний досвід)
ТК Кваша
Формування ринкових відносин в Україні, 47-51, 2012
92012
Ресурсоефективна економіка: європейські тенденції та уроки для України
LA Musina, TIK Kvasha
Економічний аналіз 18 (1), 51-62, 2014
82014
Деякi питання розбудови iнформацiйної iнфраструктури науково-технiчної й iнновацiйної дiяльностi в Українi
НВ Березняк, ТК Кваша, ГВ Новіцька
Науково-технiчна iнформацiя 54 (4), 3-8, 2012
7*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20