Андрій Огнистий
Андрій Огнистий
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гімнастика. Навчальний посібник (у двох частинах).—Ч. 2
РП Лящук, АВ Огнистий
Тернопіль: ТДПУ, 2001
322001
Теоретико-методичні основи фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку (опорні конспекти лекцій)
АВ Огнистий
Тернопіль: ТДПУ, 2001
172001
Основи професійно-прикладної фізичної підготовки: навч. посіб
АВ Огнистий, КМ Огниста, ОІ Кривокульський, МВ Божик
Огнистий АВ, Кривокульський ОІ, Огниста КМ, Божик МВ–Т.: ТНПУ, 2007
92007
Підготовка старшокласників і відбір до навчання на факультеті фізичного виховання
АВ Огнистий
з фіз. вих. і спорту: 24.00. 02.–Тернопіль, 1999.–213 с, 1999
81999
Оздоровчі види гімнастики: Методичні рекомендації
АВ Огнистий
Т.: ТДПУ, 2004
72004
Олімпійська освіта у професійній підготовці вчителів-предметників
АВ Огнистий
Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова, серія 15. Випуск 13, 431-435, 2011
62011
Студенческий спорт в условиях Болонской декларации проблемы и перспективы
АВ Огнистый, АВ Бирюков
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2009
62009
Гімнастика з методикою викладання. Тестові завдання
РП Лящук, АВ Огнистий, ВЙ Бадзян
Тернопіль.: ТДПУ, 2002
52002
Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів-предметників до роботи з фізичного виховання у школі
АВ Огнистий
Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф.„Здоров’я і освіта, проблеми …, 2002
52002
Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
ОК Огнистий Андрій
https://www.academia.edu/34466877 …, 2016
42016
Професійно-прикладна фізична підготовка як ефективна умова формування готовності майбутніх учителів-предметників до професійної діяльності
МВ Божик
Physical education, sport and health culture in modern society, 32-36, 2013
42013
Рухливі ігри у фізичному вихованні молодших школярів
КМ Огниста, А ОГНИСТИЙ
Тернопіль: ТДПУ 40, 2004
42004
Гімнастика: навч. посіб.(у двох частинах)
РП Лящук, АВ Огнистий
Тернопіль: ТДПУ, 2001
42001
Валеологія з основами анатомії людини, як компонент процесу підготовки вчителя фізичного виховання
АВ Огнистий
Збірник матеріалів четвертої наук.-прак. конф.«Актуальні проблеми валеології …, 1997
41997
Підготовка майбутніх учителів до розвитку культури здоров’я учнів
М Божик, А Огнистий, В Банах
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 13-17, 2019
32019
Формування особистої фізичної культури першокласників на уроках
К Огниста, А Огнистий
Нова педагогічна думка, 166-170, 2013
32013
Фізичне виховання майбутніх вчителів-предметників в умовах глобалізації педагогічної науки
АВ Огнистий
Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VIIІ …, 2012
32012
самостійна Робота як шляХ мінімізації аудитоРниХ занять з Фізичного виХовання у вищому навчальному закладі
АВ Огнистий, ОВ Бірюкова
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 38-42, 2009
32009
Гімнастика
РП Лящук, АВ Огнистий
Навчальний посібник.-4-1,-Тернопіль: ТДПУ, 2001.-212 с, 2001
32001
Пiдготовка старшокласникiв i вiдбiр до навчання на факультетi фiзичного виховання
АВ Огнистий
31999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20