Подписаться
Сухоребра Тетяна Іванівна Сухоребрая Татьяна Ивановна Sukhorebra Tetiana
Сухоребра Тетяна Іванівна Сухоребрая Татьяна Ивановна Sukhorebra Tetiana
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства
ТІ Сухоребра
Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2012
122012
Адміністративна відповідальність за порушення правил рибальства
ТІ Сухоребра
Наука і навчальний процес : Матеріали науково-практичної конференції, 55-57, 2010
122010
Полювання: витоки нормативного визначення та його зміст
ТІ Сухоребра
Науковий вісник ХНУВС України., 218-223, 2008
42008
Окремі питання адміністративної відповідальності за порушення у сфері оподаткування
ТІ Сухоребра
Правничий вісник Університету "КРОК", 166-169, 2013
22013
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ
ВМ Панькевич, ТІ Сухоребра
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 69-72, 2021
2021
Робоча програма кваліфікаційного екзамену
ВВ Соколовська, ОМ Лозовський, ОІ Бабчинська, НМ Махначова, ...
Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 23 с., 2021
2021
Стан досліджень адміністративної відповідальності у сфері охорони природи: темпоральнопросторовий контекст
ТІ Сухоребра
Бюлетень Міністерства юстиції України, 40-47, 2019
2019
Административная ответственность за нарушение природоохранного законодательства в кодифицированных актах Украины (1994-2002 гг.)
ТИ Сухоребра
Проблеми законності, 134-148, 2019
2019
Administrative Responsibility for Offences of Environmental Legislation in the Codified Acts of Ukraine (1994-2002)
TI Sukhorebra
Probs. Legality 146, 134, 2019
2019
Адміністративна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства в кодифікованих актах України (1994–2002 рр.)
TI Sukhorebra
Проблеми законності, 134-148, 2019
2019
Правова природа договірних зобов’язань у сфері господарювання: загальнотеоретичні положення
ТІ Сухоребра
Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2018
2018
Аналіз особливостей інституту давності у праві інтелектуальної власності України
СЙ Литвин, ТІ Сухоребра, АС Киричук
Видавничий дім" Гельветика", 2017
2017
Майнові права в праві інтелектуальної власності
ІП Бахновська, ТІ Сухоребра
Видавничий дім" Гельветика", 2017
2017
Правові засади адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства
ТІ Сухоребра
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2017
2017
Проблеми правового регульвання лібералізації контрольно-наглядової діяльності держави в сфері торгівлі
ТІ Сухоребра
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2016
2016
Меры предупреждения правонарушений и их роль в формировании личности
ИПБ Т.И. Сухоребрая
Publicatie stiintifico-practica Legea si viata, С. 134-139, 2015
2015
Сучасні тенденції розвитку національного законодавства про адміністративні послуги
ТІ Сухоребра, ТМ Шевчук
Соціально-економічний розвиток України в сучасних умовах світової фінансової …, 2014
2014
Поняття адміністративної відповідальності, її особливості
ТІ Сухоребра
Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів ХІУ звітної …, 2014
2014
Правові засади реалізації державної соціальної політики щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями
ТІ Сухоребра
Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів ХІУ звітної …, 2014
2014
Держава і церква: проблема взаємодії
ТІ Сухоребра, ІВ Скірський
Нові технології навчання: науково-методичний збірник., 178 – 182, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20