Подписаться
Kryvyi Mark I Kryvyi M.O. I Кривий Марк I Кривий М.О.
Kryvyi Mark I Kryvyi M.O. I Кривий Марк I Кривий М.О.
National University “ Odessa Maritime Academy “
Подтвержден адрес электронной почты в домене onma.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розрахунок контактного тиску та зони контакту в парах ковзання судових дизелів
СВ Сагін, МО Кривий
Автоматизація суднових технічних засобів: наук.-техн. зб.–2021.–Вип 27, 84-92, 2021
6*2021
Математична модель мастильного шару в парах ковзання в суднових енергетичних установках/Матеріали Міжнародної науково-технічної конференцій «Суднова електроінженерія …
МО Кривий, СВ Сагін
СУДНОВА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЯ, ЕЛЕКТРОНІКА І АВТОМАТИКА, 144, 2019
32019
Обеспечение режимов смазывания подшипниковых узлов малооборотных дизелей при режимах пуска и реверса
МА Кривой
Суднова енергетика: стан та проблеми: Матеріали VIIІ Міжнародної науково …, 2017
32017
Особливості реології моторних мастил при забезпеченні режимів змащення пар тертя суднових мало-обертових дизелів
МО Кривий
Річковий та морський флот: експлуатація і ремонт: матеріали науково …, 2017
32017
Визначення розподілу тиску в шарі неньютонівських мастил у суднових енергетичних установках
СВ Сагін, МО Кривий
Вісник Одеського національного морського університету, 160-170, 2020
12020
New mathematical models for the load factor of slip pairs of the ship propulsion complex for non-Newtonian lubricants
O Kryvyi, M Mykhaylo Miyusov, M Kryvyi
Pomorstvo 38 (1), 114-125, 2024
2024
Analysis of Known and Construction of New Mathematical Models of Forces on a Ship's Rudder in an Unbounded Flow.
O Kryvyi, M Miyusov, M Kryvyi
TransNav: International Journal on Marine Navigation & Safety of Sea …, 2023
2023
Математичне моделювання роботи суднових стерн при різних режимах маневрування
ОФ Кривий, МВ Міюсов, МО Кривий
Судноводіння 34, 93-114, 2023
2023
Construction and analysis of new mathematical models of the operation of ship propellers in different maneuvering modes
O Kryvyi, MV Miyusov, M Kryvyi
TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2023
2023
ВПЛИВ ЗМІНИ ФАЗОВИХ КООРДИНАТ РУХУ СУДНА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ ГРЕБНОГО ГВИНТА
ОФ Кривий, МВ Міюсов, МО Кривий
СУДНОВА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЯ, ЕЛЕКТРОНІКА І АВТОМАТИКА, 40, 2022
2022
Вплив властивостей мастил на розподілу тиску в парах ковзання в суднових енергетичних установках
МО Кривий, СВ Сагін
Прогресивні технології засобів транспорту. Матеріали першої міжнародної …, 2021
2021
Розрахунок контактного тиску та зони контакту в парах ковзання судових дизелів
SV Sagin, MO Kryvyi
Автоматизація суднових технічних засобів, 84-92, 2021
2021
ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОНТАКТНОГО ТИСКУ В ПАРАХ КОВЗАННЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК
МО Кривий, СВ Сагін
СУДНОВА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЯ, ЕЛЕКТРОНІКА І АВТОМАТИКА, 79, 2021
2021
ВПЛИВ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОТОРНИХ МАСТИЛ НА РОЗПОДІЛ ТИСКУ В ПАРАХ КОВЗАННЯ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ
МО Кривий, СВ Сагін
СУДНОВА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЯ, ЕЛЕКТРОНІКА І АВТОМАТИКА, 76, 2021
2021
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЩЕННЯ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ ПІД ЧАС ГРАНИЧНИХ РЕЖИМІВ ТЕРТЯ
СВ Сагін, МО Кривий
СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТІ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ …, 2021
2021
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СУДНОВИХ ГВИНТІВ ПРИ РІЗНИХ РЕЖИМАХ МАНЕВРУВАННЯ
ОФ Кривий, МВ Міюсов, МО Кривий
Судноводіння, 2021
2021
Исследование явления стратификации вязкости моторного масла в узлах трения судовых дизелей
МА Кривой
Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті : Матеріали Х …, 2018
2018
MATHEMATICAL MODELLING OF SHIP'S RUDDERS OPERATION UNDER VARIOUS MANEUVERING MODES МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СУДНОВИХ СТЕРН ПРИ РІЗНИХ РЕЖИМАХ МАНЕВРУВАННЯ
ОФ Кривий, МВ Міюсов, МО Кривий
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18