Олена Зельдіна
Олена Зельдіна
Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Специальный режим хозяйствования: теоретические вопросы и направления модернизации
ЕР Зельдина
Монография, 327 страниц, 2007
482007
Хозяйственное право
ЕР Зельдина, ВК Мамутов, ГЛ Знаменский
Киев, Юринком Интер, 2002
46*2002
Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання
ОР Зельдіна
спец. 12.00. 04 «Господарське право, 2007
322007
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
ОР Зельдіна, ВК Мамутов, ГЛ Знаменський
К.: Юрінком Інтер, 2004
312004
Специальный режим хозяйствования: проблемы и пути их решения
ЕР Зельдина
монография, 247 страниц, 2004
122004
Правове регулювання інноваційної діяльності в умовах технопарків України: окремі проблеми
ОР Зельдіна
Право України, 54-58, 2004
112004
Поняття та напрями модернізації господарського законодавства
ОР Зельдіна, ВВ Гришко
Юридична Україна., 58-61, 2015
92015
Правові питання залучення інвестицій до України
ОР Зельдіна
Право України, 33-37, 2010
82010
Налоговый кодекс как инструмент государственного регулирования экономики
ЕР Зельдина
Монография, 2012
72012
Кодифікація законодавства як засіб забезпечення його стабільності
ОР Зельдіна
Право України, 67-72, 2009
72009
Правові можливості захисту прав інвесторів по Господарському кодексу України
О Зельдіна
Підприємництво, господарство і право, 60-63, 2008
72008
Спеціальний режим господарювання як інститут господарського права
ОР Зельдіна
Право України, 57-60, 2006
72006
Развитие законодательства о специальном режиме хозяйствования
ЕР Зельдина, ВК Мамутов
Підприємництво, господарство і право, 9-12, 2001
72001
Правовые вопросы развития кодифицированных норм о ликвидации субъектов хозяйствования
ЕР Зельдина, ЕВ Титова
Економіка та право, 67-69, 2010
6*2010
Судовий захист прав суб’єктів підприємництва: теоретичні та практичні аспекти
ОР Зельдіна, ОГ Хрімлі
Монографія, 2015
52015
Теоретические аспекты специального режима хозяйствования
ЕР Зельдина
Институт экономико-правовых исследований НАН Украины (г. Донецк), 2007
52007
Обеспечение частных и публичных интересов специальным режимом хозяйствования
ЕР Зельдина
Підприємництво, господарство і право, 37-41, 2004
5*2004
Спеціальний режим господарювання: навч. посіб.
ОР Зельдіна
К.: Центр навч. льри, 2005
42005
Правовые возможности защиты прав инвесторов по Хозяйственному кодексу Украины
ЕР Зельдина
Підприємництво, господарство і право, 60-63, 2008
32008
Совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности в Украине
ЕР Зельдина
Підприємництво, господарство і право, 6-8, 2001
32001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20