Аурел Васильчук
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Атлас функціональної анатомії тонкоматеріальних тіл людини
АЛ Васильчук
Львів.:„Каменяр 3003, 648, 2003
892003
Технологія навчання футболу школярів у системі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл
АГ Васильчук
ЛДУФК.-Львів, 2007
212007
Біолокація тонкоматеріальних тіл людини
АЛ Васильчук
Львів: Сполом 600, 2007
182007
Науково-методичні основи підготовки вчителів фізичного виховання до проведення уроків футболу
ЙГ Фалес, АГ Васильчук
Наукові записки. Серія: Педагогіка.–Тернопіль, 18-22, 2003
182003
Науково-методичні основи програмованого навчання фізичного виховання (на прикладі уроку з футболу)
АГ Васильчук
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21-26, 2003
132003
Перспективи використання інноваційних інформаційних технологій з метою оптимізації фізичного виховання в школі
АГ Васильчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
112003
Уроки з футболу в школі: Навчальне видання
ОО Зінченко, АГ Васильчук
Київ—Чернівці, 2002
82002
Педагогічний контроль за швидкістю та спритністю висококваліфікованих футболістів: практикум з футболу
АГ Васильчук, ЮВ Тий, МВ Останович
Практикум з футболу./АГ Васильчук, Тий ЮВ-Київ, 2001
82001
Уроки з футболу в школі
ОО Зінченко, АГ Васильчук
Київ-Чернівці: Поліграфсерфіс, 2002
62002
Индивидуализация обучения гимнасток в связи с учетом их антропометрических показателей
АЛ Васильчук
ГЦОЛИФК.-М., 1985
61985
Використання навчальної комп’ютерної програми з футболу у процесі удосконалення технічної майстерності старшокласників 6-а Міжнар. наук. конф.”
АГ Васильчук, С Ніколенко
Фізична культура, спорт та здоров’я нації ВДПІ. Вінниця, 18-22, 2006
52006
Використання абетки футболу для школярів початкових класів у загальноосвітніх навчальних закладах України
А Васильчук
42010
Методика навчання елементам футболу старшокласників на уроках фізичного виховання і в секційних заняттях з футболу в загальноосвітніх навчальних закладах
А Васильчик, Й Фалес, С Ніколаєнко
ЛДІФК, 2006
42006
Динаміка показників фізичної і техніко-тактичної підготовленості школярів під впливом уроків з футболу на основі комп'ютерних технологій
АГ Васильчук
Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
42003
Реалізація навчальних програм з техніки і тактики гри в футбол за допомогою технічних засобів навчання на уроках з футболу
АГ Васильчук
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 5-11, 2003
42003
Передумови розвитку програмованого навчання фізичного виховання (на прикладі уроку з футболу)
АГ Васильчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
42003
Фізична підготовленість старшокласників в урочних і позаурочних формах занять з футболу в загальноосвітній школі
А Васильчук, С Ніколенко, Й Фалес
22007
Програмоване навчання на уроках футболу у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів
А Васильчук
ЛДІФК, 2004
22004
Технологія визначення технічної та фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності з футболу
АГ Васильчук, ЮЮ Мосейчук
Physical education, sport and health culture in modern society, 126-130, 2015
12015
Авіценна-видатний лікар Середньовіччя
В Юрків, Ю Панишко, А Васильчук
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20