Светлана Эдуардовна Кучина, Кучіна С.Е., Kuchina Svitlana (ORCID:0000-0002-7619-4361)
Светлана Эдуардовна Кучина, Кучіна С.Е., Kuchina Svitlana (ORCID:0000-0002-7619-4361)
НТУ "ХПІ", экономический факультет, кафедра Экономики и маркетинга
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The analysis of common mistakes sn preparing a business plan
KOM Kuchina,S.E.
Business Inform, 260-265, 2016
4*2016
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Аеродроми” для студентів за напрямом підготовки 092 “Будівництво” професійне спрямування 6.060101 “Автомобільні …
МТ Кузло
4*2013
Формування політики розподілу на підприємстві
МРГ Кучіна С.Е.
Вісник Національного технічного університету "Харківський плітехнічний …, 2014
3*2014
Бізнес-план підприемства: необхідність впровадження
СЕ Кучіна, РВ Дмитренко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
32013
Реалізація інвестиційної діяльності в Україні
СЕ Кучіна
НТУ" ХПІ", 2008
22008
Маркетингова політика ціноутворення: аналіз та вплив на дохід компанії
КОМ Кучіна С.Е.
Бізнес-Інформ, 292-297, 2015
12015
Методичні засади формування системи показників економічної ефективності виробництва
КСЕ НеплохГ.М.
Вісник Національного технічного університету "Харківський плітехнічний …, 2013
1*2013
ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ІНВЕСТУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
СЕ Кучіна
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2008
12008
К вопросу о необходимости создания многофакторной модели для стратегического планирования деятельности предприятия
СЭ Кучина
НТУ" ХПИ", 2003
12003
План виробництва як розділ у структурі бізнес-плану
СЕ Кучіна
Труди ХХV міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології …, 0
1
Decision making on the direction of investment in the development of separate parameters of agricultural equipment
O Kitchenko, S Kuchina
Technology audit and production reserves 1 (4 (51)), 2020
2020
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
МВ ЛІТВИНЕНКО, СЕ КУЧІНА
ТРУДИ, 53, 2019
2019
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу" Рекламні технології"
ОМ Кітченко, СЕ Кучіна
Zебра, 2019
2019
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
2019
Enterprise communication policy indicators analysis as a part of marketing audit
O Kitchenko, S Kuchina
Technology audit and production reserves 3 (4 (47)), 51-54, 2019
2019
Маркетингова діяльність підприємств
ОП Косенко, АІ Яковлєв, ПГ Перерва, СП Сударкіна, СО Васильцова, ...
2018
Вибір надійного постачальника як фактор сталого розвитку підприємства
МАВ Кучіна С.Е.
Труди ХХІV міжнародної науково-практичної конференції ІНФОРМАЦІЙНІ …, 2017
2017
Аналіз методів просування іміджу бренду
ОМ Кітченко, СЕ Кучіна
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Техніко-економічне забезпечення тракторами аграрного виробництва України
МІ Ларка, КС Едуардівна
Вісник НТУ "ХПІ", 107-109, 2016
2016
Системний підхід до визначення складових стратегічного контролінгу
ОМ Кітченко, СЕ Кучіна
НТУ" ХПІ", 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20