Светлана Эдуардовна Кучина, Кучіна С.Е., Kuchina Svitlana (ORCID:0000-0002-7619-4361)
Светлана Эдуардовна Кучина, Кучіна С.Е., Kuchina Svitlana (ORCID:0000-0002-7619-4361)
НТУ "ХПІ", экономический факультет, кафедра Экономики и маркетинга
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The analysis of common mistakes sn preparing a business plan
KOM Kuchina,S.E.
Business Inform, 260-265, 2016
7*2016
Enterprise communication policy indicators analysis as a part of marketing audit
O Kitchenko, S Kuchina
Technology audit and production reserves 3 (4 (47)), 51-54, 2019
42019
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання
ОМ Боровик
4*2017
Методичні засади формування системи показників економічної ефективності виробництва
КСЕ НеплохГ.М.
Вісник Національного технічного університету "Харківський плітехнічний …, 2013
4*2013
Формування політики розподілу на підприємстві
МРГ Кучіна С.Е.
Вісник Національного технічного університету "Харківський плітехнічний …, 2014
3*2014
Бізнес-план підприемства: необхідність впровадження
СЕ Кучіна, РВ Дмитренко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
32013
Цілі та засоби реалізації маркетингового аудиту
ЧДВ Кучіна С.Е.
Вісник Національного технічного університету "Харківський плітехнічний …, 2013
3*2013
Прийоми залучення уваги глядача в рекламі
СЕ Кучіна, ОМ Кітченко, НГ Білошкуренко
Бизнес Информ, 2020
22020
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
22019
Реалізація інвестиційної діяльності в Україні
СЕ Кучіна
НТУ" ХПІ", 2008
22008
К вопросу о необходимости создания многофакторной модели для стратегического планирования деятельности предприятия
СЭ Кучина
НТУ" ХПИ", 2003
22003
Decision making on the direction of investment in the development of separate parameters of agricultural equipment
O Kitchenko, S Kuchina
Kitchenko, O., Kuchina, S.(2020). Decision making on the direction of …, 2020
12020
План виробництва як розділ у структурі бізнес-плану
СЕ Кучіна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Маркетингова діяльність підприємств
ОП Косенко, АІ Яковлєв, ПГ Перерва, СП Сударкіна, СО Васильцова, ...
12018
Маркетингова політика ціноутворення: аналіз та вплив на дохід компанії
ОМ Кітченко, СЕ Кучіна
ВД" ІНЖЕК", 2015
12015
Маркетингова політика ціноутворення: аналіз та вплив на дохід компанії
КОМ Кучіна С.Е.
Бізнес-Інформ, 292-297, 2015
12015
ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ІНВЕСТУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
СЕ Кучіна
СЕ Кучіна, 2008
12008
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ БАНКРУТСТВА ТА ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
СЕ Кучіна, ТЄ БАМБІЗОВА
1
Управління ресурсами підприємства
СЕ Кучіна, ОМ Кітченко, СВ Чернобровкіна
Стильна типографія, 2021
2021
Методичні вказівки до виконання економічної частини бакалаврської роботи
СВ Чернобровкіна, СЕ Кучіна
Моделіст, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20