Светлана Эдуардовна Кучина, Кучіна С.Е., Kuchina Svitlana (ORCID:0000-0002-7619-4361)
Светлана Эдуардовна Кучина, Кучіна С.Е., Kuchina Svitlana (ORCID:0000-0002-7619-4361)
НТУ "ХПІ", экономический факультет, кафедра Экономики и маркетинга
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр»
ВВ Лифар, ВВ Лыфарь
Запорізький національний технічний університет, 2016
8*2016
The analysis of common mistakes sn preparing a business plan
KOM Kuchina,S.E.
Business Inform, 260-265, 2016
5*2016
Формування політики розподілу на підприємстві
МРГ Кучіна С.Е.
Вісник Національного технічного університету "Харківський плітехнічний …, 2014
3*2014
Бізнес-план підприемства: необхідність впровадження
СЕ Кучіна, РВ Дмитренко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
32013
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Ціноутворення"
ВМ Кобєлєв, ОМ Кітченко, СЕ Кучіна
Друкарня Zебра, 2019
22019
Реалізація інвестиційної діяльності в Україні
СЕ Кучіна
НТУ" ХПІ", 2008
22008
ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ІНВЕСТУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
СЕ Кучіна
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2008
22008
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
12019
Enterprise communication policy indicators analysis as a part of marketing audit
O Kitchenko, S Kuchina
Technology audit and production reserves 3 (4 (47)), 51-54, 2019
12019
Маркетингова політика ціноутворення: аналіз та вплив на дохід компанії
ОМ Кітченко, СЕ Кучіна
ВД" ІНЖЕК", 2015
12015
Маркетингова політика ціноутворення: аналіз та вплив на дохід компанії
КОМ Кучіна С.Е.
Бізнес-Інформ, 292-297, 2015
12015
Методичні засади формування системи показників економічної ефективності виробництва
КСЕ НеплохГ.М.
Вісник Національного технічного університету "Харківський плітехнічний …, 2013
1*2013
К вопросу о необходимости создания многофакторной модели для стратегического планирования деятельности предприятия
СЭ Кучина
НТУ" ХПИ", 2003
12003
План виробництва як розділ у структурі бізнес-плану
СЕ Кучіна
Труди ХХV міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології …, 0
1
Decision making on the direction of investment in the development of separate parameters of agricultural equipment
O Kitchenko, S Kuchina
Technology audit and production reserves 1 (4 (51)), 2020
2020
Рекомендовано Вченою радою Національного технічного університету «ХПІ» як навчальний посібник.
ВМ Кобєлєв, ГІ Власова, ОП Косенко, МВ Литвиненко, СЕ Кучіна, ...
2019
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
МВ ЛІТВИНЕНКО, СЕ КУЧІНА
ТРУДИ, 53, 2019
2019
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу" Рекламні технології"
ОМ Кітченко, СЕ Кучіна
Zебра, 2019
2019
Маркетингова діяльність підприємств
ОП Косенко, АІ Яковлєв, ПГ Перерва, СП Сударкіна, СО Васильцова, ...
2018
Вибір надійного постачальника як фактор сталого розвитку підприємства
МАВ Кучіна С.Е.
Труди ХХІV міжнародної науково-практичної конференції ІНФОРМАЦІЙНІ …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20