Віктор Гогунський
Віктор Гогунський
професор ОНПУ
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
НазваПосиланняРік
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі
ГО Оборський, ВД Гогунський, ОС Савєльєва, ГА Оборский, ...
Odes’ kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 252-256, 2011
85*2011
Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності управління проектами та програмами
СД Бушуєв, ВД Гогунський, КВ Кошкін
Управління розвитком складних систем, 5-7, 2012
802012
Options citation of scientific publications in scientometric databases
VN Burkov, AA Beloschitsky, VD Gogunsky
Management of development of difficult systems. Kyiv, Ukraine: KNUCA, 15 …, 2013
79*2013
Обоснование закона о конкурентных свойствах проектов
ВД Гогунский, СВ Руденко, ПА Тесленко
Управління розвитком складних систем 8, 2011
572011
Нова методологія створення інноваційного розвитку проектно-керованих організацій
В Вайсман, В ГОГУНСЬКИЙ
Економіст, 2011
562011
Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных
АС Коляда, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем, 96-99, 2013
492013
Основные законы проектного менеджмента
ВД Гогунский, СВ Руденко
IV міжнар. конф.:«Управління проектами: стан та перспективи».—Миколаїв: НУК …, 2008
492008
Нові тенденції і завдання щодо підготовки науковців вищої кваліфікації.
ГО Оборський, ВД Гогунський
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 15-22, 2013
472013
Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах
ОВ Власенко, ВВ Лебідь, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем, 35-39, 2012
462012
Стратегия принятия решений в условиях адаптивного обучения
АЕ Яковенко, АВ Нарожный, ВД Гогунский
Восточно-Европейский журнал передових технологий, 14, 2005
442005
Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання
СД Бушуєв, АО Білощицький, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем, 2014
422014
Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів
ВД Гогунський, ДВ Лук’янов, ОВ Власенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий= Східно-Європейський журнал …, 2012
412012
Управління ризиками в проектах з охорони праці як метод усунення шкідливих і небезпечних умов праці
ЮС Чернега, ВД Гогунський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10 (61)), 83-85, 2013
402013
Прогнозування стану системи керування якістю діяльності навчального закладу
ВД Яковенко, ВД Гогунський
Навчально-науковий комплекс" Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ …, 2009
392009
" Lifelong learning" is a new paradigm of personnel training in enterprises [SCOPUS]
V Gogunskii, O Kolesnikov, K Kolesnikova, D Lukianov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- 82 (4/2), 4-10, 2016
382016
Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій.
АО Білощицький, ВД Гогунський
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 198-203, 2013
382013
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВПРО ВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ОЄ Колесніков, ВД Гогунський
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві., 34-41, 2012
382012
Система стандартів підприємства для управління знаннями в проектно-керованій організації
ВО Вайсман, ВО Величко, ВД Гогунський
Праці Одеського політехнічного університету, 256-261, 2011
382011
Автоматизированная система контроля знаний
ТИ Тертышная, ЕВ Колесникова, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та, 13, 2001
372001
Определение необходимых и достаточных условий объективности оценки результатов тестирования
ТИ Коджа, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехи, ун–та, 87-88, 2002
362002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20