Луцько Катерина / Lutsko Kateryna
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медико-соціальні основи здоров’я
І Маруненко, О Тимчик, К Луцько
18*2015
Корекційні технології у слухопротезуванні дітей
БС Мороз, ВП Овсяник, КВ Луцько
Мороз БС, Овсяник ВП, Луцько КВ/Київ, 8-9, 2008
152008
Взаємозв’язок пізнавальної діяльності та розвитку мовлення глухих
К Луцько
Дефектология, 8-11, 1999
51999
СИСТЕМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСВОЄННЯ СКЛАДОРИТМУ ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
Н Бабич, К Луцько, О Таран
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 1 (13), 300-308, 2017
42017
Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
КВ Луцько
Актуальні питання корекційної освіти, 226-241, 2016
42016
Літературне читання
К Луцько, О Круглик
Чернівці: Букрек, 2020
2020
Домінуюча перспектива діяльності та її вплив на формування мовлення дітей з особливими освітніми потребами
Луцько К.В., Махлун В.
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових …, 2020
2020
Розвиток сенсорного компонента інтелектуальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами
КВ Луцько, ОВ Мартинчук, ОМ Дубовик
Класич. приват. ун-т, 2019
2019
Сенсорні чинники когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами
Мартинчук О.В., Луцько К.В.
ІІ International scientific conference Modernszation of the educational …, 2019
2019
Активізація полімодального сприймання у дітей з особливими потребами та її зв’язок з їх інтелектуальним розвитком
КВ Луцько, В Махлун, Д Ступак
збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної …, 2019
2019
Розвиток сенсорного компонента інтелектуальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами
ОВ Мартинчук, КВ Луцько, ОМ Дубовик
Теорія і практика сучасної психології 1 (5), с. 174-180, 2019
2019
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
КВ Луцько
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) 1 (14), 178-190, 2019
2019
Активізація функціонального стану мовленнєво-рухового аналізатора як чинника удосконалення мовлення дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
АЄ Поджара, КВ Луцько
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2018
2018
Развитие полимодального восприятия речи у детей с речевыми нарушениями
КВ Луцько
Образование лиц сособенностями психофизического развития: традиции и …, 2018
2018
Sensory development of a child with special needs: resourses and perspectives
KV Lutsko
Social inclusion in the special education. Student - teacher - environment …, 2018
2018
Розвиток довербального мислення у дитини з особливами освітніми потребами, його корекційний потенціал та можливості практичної реалізації
КВ Луцько
Актуальні питання корекційної освіти, 203-214, 2018
2018
Удосконалення корекційних технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами на основі дослідження функціональних станів мозку
КВ Луцько, КМ Турло, ОM Бабеша
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
2017
Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії
K Луцько
Актуальні питання корекційної освіти, 145-156, 2017
2017
Методика обучения детей с нарушениями слуха и ее развитие в современных условиях
КВ Луцько
Специальное образование: традиции и инновации, 2016
2016
Комплексна організація компенсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції
ОВ Мартинчук, КВ Луцько
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 19. Корекційна педагогіка …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20