Підписатись
Луцько Катерина / Lutsko Kateryna
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медико-соціальні основи здоров’я
І Маруненко, О Тимчик, К Луцько
25*2015
Корекційні технології у слухопротезуванні дітей
БС Мороз, ВП Овсяник, КВ Луцько
К.: Науково-методисне підприємство, 2008
202008
" Попова МН
МН Попова
71999
Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення
НМ Бабич, КВ Луцько, ОП Таран
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць, 301-309, 2017
52017
Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
КВ Луцько
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових …, 2016
52016
Сучасні технології реабілітації і навчання дітей з вадами слуху та мовлення: наук.-мет. збірник
БС Мороз, КВ Луцько
К.: Вид.” А&Р 130, 2003
52003
Взаємозв'язок пізнавальної діяльності та розвитку мовлення глухих
К Луцько
Дефектология, 8-11, 1999
51999
Активізація усного мовлення дітей з порушеннями слуху сурдотехнічними засобами
КВ Луцько, БС Мороз
Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у …, 0
5
Домінуюча перспектива діяльності та її вплив на формування мовлення дітей з особливими освітніми потребами
Луцько К.В., Махлун В.
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових …, 2020
3*2020
Комплексна організація компенсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції
ОВ Мартинчук, КВ Луцько
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 19. Корекційна педагогіка …, 2016
32016
Методика обучения детей с нарушениями слуха и ее развитие в современных условиях
КВ Луцько
Специальное образование: традиции и инновации, 2016
22016
Закономірності формування механізмів сприймання та розуміння усного мовлення у осіб з вадами слуху
КВ Луцько
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
22010
Інтелектуально-комунікативний розвиток дитини з особливими освітніми потребами в технологіях научіння,
2021 КВ Луцько, ОП КруглиLM (Knowledк - KEge, Education, Law, Management)
KELM (Knowledge, Education, Law, Management), 2021, 2021
12021
Sensory development of a child with special needs: resources and perspectives
КВ Луцько
social inclusion in the special education, 75-85, 2018
12018
Активізація сприймання і розуміння мовлення дітьми з порушеннями слухової функції в контексті емерджентності системи його розвитку
К Луцько, О Круглик
Видавничий дім «Гельветика», 2022
2022
Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення
ОВ Мартинчук, КВ Луцько
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
ROZWÓJ INTELEKTUALNO-KOMUNIKACYJNY DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE TECHNOLOGII NAUCZANIA
OK Kateryna Lutsko
KNOWLEDGE • EDUCATION • LAW • MANAGEMENT NAUKA • OŚWIATA • PRAVO …, 2021
2021
 Онтогенетичні закономірності оволодіння дитиною складоритмічними особливостями мовлення
ОД К.Луцько
НАНАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна …, 2021
2021
Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення
ОВ Мартинчук, КВ Луцько
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Літературне читання (4 клас)
КВ Луцько, ОП Круглик
Видавничий дім" Букрек", 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20