Оксана Корносенко
Оксана Корносенко
Полтавський національний педагогічний університет Імені В.Г.Короленка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль фітнесу в системі оздоровчої фізичної культури
ОК Корносенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
152013
Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів: наукові основи і досвід: монографія
ОК Корносенко
Полтава: ПНПУ імені ВГ, 2017
62017
Теорія і практика жіночого оздоровчого фітнесу: навч. посіб
ОК Корносенко
Полтава:«ФОП Болотін, 2014
62014
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності дорослого населення: проблеми та перспективи (на прикладі оздоровчого фітнесу)
ОК Корносенко
Педагогічна освіта: теорія і практика, 273-278, 2015
42015
Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до використання ігрових методик у професійній діяльності
ОК Корносенко
ОК Корносенко–Київ, 2010.–20 с, 2010
42010
Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів як педагогічна проблема
О Корносенко
32016
Експериментальна робота з формування професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів
О Корносенко
Педагогічні науки, 74-78, 2017
22017
Освітньо-педагогічна технологія професійної підготовки фахівців фізичної культури
О Корносенко
НТУ" ХПІ", 2009
22009
Специфіка й функції професійної діяльності фітнес-тренера
ОК Корносенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Підготовка фахівців фізичної культури в системі сучасної професійної освіти
ПВ Хоменко, ОК Корносенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні …, 2015
12015
РЕСУРСНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Л Кравченко, О Корносенко
Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць/[За заг. ред …, 2011
12011
Фізкультурно-оздоровчі та спортивні технології в освітньому просторі: теорія і практика
АВ Бардінов, ОВ Бардінов, ММ Дяченко-Богун, ОІ Міхеєнко, ...
2020
Актуальність упровадження сертифікатної програми «Базова підготовка фітнес-тренерів» у закладі вищої освіти
ОК Корносенко, ВА Дмитренко
2020
Аналітичні аспекти дотримання академічної доброчесності в системі науково-дослідної роботи магістрантів педагогічних спеціальностей
ОК Корносенко, ЮВ Зайцева, ОВ Донець
2019
Аналітичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя фізичної культури
ОК Корносенко, ВВ Бондаренко, МР Бондаренко
2019
КОНСТАТУВАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ
ОК Корносенко
Редакційна колегія, 97, 2018
2018
Періодизація становлення професійної освіти фітнес-тренерів як системи
ВВ Бондаренко, ОК Корносенко
2018
ВАЛЕНТИНА БОНДАРЕНКО
О КОРНОСЕНКО, ПСПО ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ
Засновник і видавець, 109, 2018
2018
УПРОВАДЖЕННЯ КРОКОВОГО ТРЕНАЖЕРА-СИМУЛЯТОРА У ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
OK Kornosenko, OV Danysko
Information Technologies and Learning Tools 58 (2), 98-107, 2017
2017
Наші автори
Л Вішнікіна, М Габрель, Л Гриценко, О Ільченко, О Кайдановська, ...
EDITORIAL BOARD, 123, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20