Пруський Андрій Віталійович / Прусский Андрей Витальевич / Andrii Pruskyi
Пруський Андрій Віталійович / Прусский Андрей Витальевич / Andrii Pruskyi
ІДУНДЦЗ, начальник кафедри, к.т.н., доцент
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Модель напівпровідникового фрактального чутливого елемента датчика газосигналізатора пожежовибухонебезпечних газів та парів токсичних органічних речовин/Пруський АВ, Кальний СЕ …
АВ Пруський
Проблемы пожарной безопасности.–Харьков: Фолио, 128-132, 2005
42005
Електрохімічні та термодинамічні основи формування наноплівкових напівпровідникових сенсорів для газових пожежних сповіщувачів
ТОВ Пруський А.В., Калугін В.Д.
Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: ЧДУ, 2008. – Вип …, 2008
32008
Предупреждение чрезвычайных ситуаций путем фиксирования концентраций газообразных продуктов пиролиза целлюлозосодержащих материалов газовыми пожарными извещателями с …
АВ Прусский, ВД Калугин, АЮ Войтов
Проблеми надзвичайних ситуацій: Зб. наук. пр. УЦЗ України.–Х.: УЦЗУ, 2007 …, 2007
32007
Математическая модель процесса регенерации чувствительной массы полупроводникового датчика спиралевидного типа газового пожарного извещателя
КВД Прусский А.В., Кальной С.Е.
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
22008
Анализ состояния проблемы выявления начальной стадии процесса горения (тления) горючих материалов с помощью пожарных извещателей
АВ Прусский
Проблемы пожарной безопасности, 208-217, 2007
22007
Актуальність проблеми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань цивільного захисту
ПАВ Юрченко В.О., Соколовський І.П.
Науковий збірник ІДУЦЗ. – Київ: ІДУЦЗ, 2016. – № 4. – С. 115 – 120., 115-120, 2016
12016
Исследование чувствительности газового пожарного извещателя с полупроводниковым датчиком спиралевидного типа в динамическом режиме пиролиза целлюлозосодержащих материалов …
АВ Прусский
Системи обробки інформації, 175-179, 2013
12013
Математическая модель газового пожарного извещателя с полу-проводниковым датчиком спиралевидного типа
АВ Прусский, ВД Калугин, АЮ Войтов
ХУПС, 2012
12012
Исследование технических характеристик газового пожарного извещателя с полупроводниковым чувствительным элементом спиралевидного типа для обнаружения газообразных продуктов …
АВ Прусский, ВД Калугин, АЯ Шаршанов, АЮ Войтов
Системи обробки інформації, 123-128, 2007
12007
Газові пожежні сповіщувачі на базі напівпровідникових сенсорів. Питання хибних спрацювань
АВ Пруський, ВД Калугін
Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук. пр. УЦЗ України. Вип. 4.–Харків …, 2006
12006
Забезпечення безпеки в умовах надзвичайних ситуацій
ЕАВ В.О. Тищенко, І.О. Васильєв, А.В. Пруський
Екологічна безпека держави: тези доповідей XІІІ Всеукраїнської науково …, 2019
2019
Дії органів державної влади при виникненні надзвичайних ситуацій
ВІО Тищенко В.О.
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій …, 2019
2019
Особливості гасіння лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження
СІА В.Л. Сидоренко
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій …, 2019
2019
Державне регулювання забезпечення навчання за навчальною дисципліною «Безпека життєдіяльності» у закладах вищої освіти
БМВ Васильєв І.О., Тищенко В.О., Пруський А.В., Єременко С.А.
Науковий збірник ІДУЦЗ. – Київ: ІДУЦЗ, 2019. – № 7. Державне управління., 19-29, 2019
2019
Развитие научных основ раннего обнаружения очага пожара при использовании эффекта акустической эмиссии
КВД Левтеров А.А., Прусский А.В., Тютюник В.В.
Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах: Матеріали 21 …, 2019
2019
Щодо оцінки рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій
ВЄА Васильєв І.О., Тищенко В.О., Пруський А.В.
Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах: Матеріали 21 …, 2019
2019
Шляхи вирішення проблем з дотримання якості і надійності роботи порошкових засобів пожежогасіння
МВІ Білошицький М.В., Кавецький В.В., Єременко С.А., Пруський А.В.
Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах: Матеріали 21 …, 2019
2019
Проблеми розвитку ядерної енергетики України
ПАВ Тищенко В.О.
Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука …, 2019
2019
Проблемні питання якості вогнегасників в Україні і шляхи їх вирішення
КВВ Білошицький М.В., Єременко С.А., Пруський А.В.
Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту …, 2019
2019
Система моніторингу безпеки критично важливих об’єктів
СВЛ Азаров С.І., Павленко В.В., Тищенко В.О., Пруський А.В.
Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20