Подписаться
Юлія Валеріївна Ситникова (U.V. Sytnykova; Yu.V. Sytnykova; Iu.V. Sytnykova; J.V. Sitnikova)
Юлія Валеріївна Ситникова (U.V. Sytnykova; Yu.V. Sytnykova; Iu.V. Sytnykova; J.V. Sitnikova)
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цінності як підгрунття формування професійної культури майбутніх менеджерів
ЮВ Ситникова
16*2012
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина п’ята: Теорія поля. Поверхневі інтеграли: Дидактичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для …
АІ Колосов, АВ Якунін, ЮВ Ситникова
82009
Формування професійної культури майбутніх менеджерів на гендерних засадах
ЮВ Ситникова
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2013
62013
Вища математика: конспект лекцій з дисципліни (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 241–Готельно-ресторанна справа).
ЮВ Ситникова
52017
Словник з математики (з перекладом російською, українською, англійською, французькою та арабською мовами для іноземних студентів підготовчого відділення).
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова
42017
Навчальний довідник в схемах і таблицях для самостійного вивчення теми «Аналітична геометрія» з курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм …
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова
42013
Лінійна та векторна алгебра у схемах і таблицях: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання).
ЮВ Ситникова, СМ Ламтюгова, ГА Кузнецова
22018
Формування гендерно-сприятливого мікроклімату в сучасному вищому навчальному закладі
ЮВ Ситникова
Гендерна політика міст : історія і сучасність, С. 258-262, 2015
22015
Ряди та їх застосування у схемах і таблицях: навч. довід. для самост. вивч. вищої математики (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання).
СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова, ГА Кузнецова
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2020
12020
Literature as a Reflection of Societies’ Challenges
S Zubenko, Y & Sytnykova
Postmodern Openings 11 (1Supl2), 196-205, 2020
12020
Method of numerical analysis of the problem of stationary flow past bodies of revolution by viscous fluid
SN Lamtyugova, MV Sidorov, S Yu. V.
Radio Electronics, Computer Science, Control, 50-58, 2018
12018
Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 3 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної …
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, Ю Ситникова
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017
12017
Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 1: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної …
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015
1*2015
A HYBRID FEATURE SELECTION BASED ADVANCED NEURAL NETWORK OPTIMIZATION MODEL ON SOMATIC CANCER PREDICTION
PRS RANI, KK KUMAR, E HERIYANNI, ASM TEGAR, M HENDRAWATY, ...
Journal of Theoretical and Applied Information Technology 99 (21), 2021
2021
ВИЩА МАТЕМАТИКА. Модуль 1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю122–Комп’ютерні науки)(Англ. мовою).
ЮВ Ситникова, СМ Ламтюгова
2021
Information technology implementation in on-line teaching and learning: staff and students attitude
Y Sytnykova, L Holubnycha, I Kostikova, T Melnikova, N Guzenko, D A.
Journal of Theoretical and Applied Information Technology 99 (No. 21), Р …, 2021
2021
Value orientation role in the light of the modern society gender-loyal paradigm.
Y Sytnykova
Програма і тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Ціннісні …, 2020
2020
Vector algebra. Tutorial
ЮВ Ситникова
https://eprints.kname.edu.ua/55341/1/2019%2073%D0%9B%20%D0%BF%D0%B5%D1%87 …, 2020
2020
Подолання пасивності студентів та школярів у дистанційному навчанні.
ВВ Бізюк, ЮВ Ситникова, АВ Бізюк
«Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle», 2019
2019
До питання формування комунікативної компетентності майбутнього науковця
Ю Ситникова
Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20