Юлія Валеріївна Ситникова (U.V. Sytnykova; Yu.V. Sytnykova; Iu.V. Sytnykova; J.V. Sitnikova)
Юлія Валеріївна Ситникова (U.V. Sytnykova; Yu.V. Sytnykova; Iu.V. Sytnykova; J.V. Sitnikova)
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цінності як підгрунття формування професійної культури майбутніх менеджерів
ЮВ Ситникова
11*2012
Формування професійної культури майбутніх менеджерів на гендерних засадах
ЮВ Ситникова
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2013
82013
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина п’ята: Теорія поля. Поверхневі інтеграли: Дидактичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для …
АІ Колосов, АВ Якунін, ЮВ Ситникова
82009
Вища математика: конспект лекцій з дисципліни (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 241–Готельно-ресторанна справа).
ЮВ Ситникова
52017
Словник з математики (з перекладом російською, українською, англійською, французькою та арабською мовами для іноземних студентів підготовчого відділення).
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова
42016
Навчальний довідник в схемах і таблицях для самостійного вивчення теми «Аналітична геометрія» з курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм …
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова
32013
Лінійна та векторна алгебра у схемах і таблицях: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання).
ЮВ Ситникова, СМ Ламтюгова, ГА Кузнецова
22018
Method of numerical analysis of the problem of stationary flow past bodies of revolution by viscous fluid
SN Lamtyugova, MV Sidorov, S Yu. V.
Radio Electronics, Computer Science, Control, 50-58, 2018
22018
Формування гендерно-сприятливого мікроклімату в сучасному вищому навчальному закладі
ЮВ Ситникова
Гендерна політика міст : історія і сучасність, С. 258-262, 2015
22015
Method of numerical analysis of the problem of mass transfer of a cylindrical body with the uniform translational flow
SN Lamtyugova, MV Sidorov, IV Sytnykova
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2018
12018
Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 3 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної …
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, Ю Ситникова
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017
12017
Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 2 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, СЮ Валеріївна
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016
12016
Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 1: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної …
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015
12015
Value orientation role in the light of the modern society gender-loyal paradigm.
Y Sytnykova
Програма і тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Ціннісні …, 2020
2020
Literature as a Reflection of Societies’ Challenges
S Zubenko, Y & Sytnykova
Postmodern Openings 11 (1Supl2), 196-205, 2020
2020
Vector algebra. Tutorial
ЮВ Ситникова
https://eprints.kname.edu.ua/55341/1/2019%2073%D0%9B%20%D0%BF%D0%B5%D1%87 …, 2020
2020
Подолання пасивності студентів та школярів у дистанційному навчанні.
ВВ Бізюк, ЮВ Ситникова, АВ Бізюк
«Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle», 2019
2019
До питання формування комунікативної компетентності майбутнього науковця
Ю Ситникова
Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей …, 2019
2019
Вища математика: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 101–Екологія, 183–Технології захисту навколишнього середовища, 205 …
СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова, ГА Кузнецова
2019
Лінейна алгебра. Навчальний посібник.(Англ. мовою).
ЮВ Ситникова, СМ Ламтюгова, ГА Кузнецова
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20