Kateryna Komnatska, Катерина Комнацька, https://orcid.org/0000-0002-2156-1072
Kateryna Komnatska, Катерина Комнацька, https://orcid.org/0000-0002-2156-1072
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Experimental evaluation of melatonin, citicoline, corvitin and thiotriazoline effect on microcirculation in the vessels of the ciliary body of rabbits under contusion of the …
KM Komnatska, OV Khodakivska, IL Chereshniuk, OA Khodakivskyi
Medical and Clinical Chemistry 19 (2), 88-94, 2017
42017
Patent for Utility Model No 109789 UA
IL Chereshniuk, KM Komnatska, VL Povkh, OA Khodakivskyi
Kyiv, Ukraine: Ukrainian Intellectual Property Institute [in Ukrainian], 2016
32016
Skryninh naiavnosti ta porivnial'na otsinka velychyny neiroretynoprotektornoho efektu cered deiakykh preparativ z antyoksydantnoiu diieiu abo moduliuval'noiu aktyvnistiu na …
KM Komnats' ka, IL Chereshniuk, OA Khodakivs' kyi, SV Prokopenko
Svit medytsyny ta biolohii 4, 105-109, 2016
22016
асистент кафедри очних хвороб ВНМУ ім
КК Миколаївна
МІ Пирогова, лікар-офтальмолог 38, 098, 0
2
Скринінг наявності та порівняльна оцінка величини нейроретинопротекторного ефекту cеред деяких препаратів з антиоксидантною дією або модулювальною активністю на формування …
КМ Комнацька, ІЛ Черешнюк, ОА Ходаківський, СВ Прокопенко
Світ медицини та біології 58 (4), 105-109, 2016
12016
Порівняльна оцінка антиапоптотичної та антинейрогліопроліферативної активності у мелатоніну та цитиколіну на клітини сітківки при контузійній травмі ока за даними протокової …
KM Komnatska, IL Chereshniuk, OV Khodakivska, OA Khodakivskyi
Biomedical and Biosocial Anthropology, 15-20, 2017
2017
Експериментальна оцінка впливу нарізного введення мелатоніну, цитиколіну, корвітину та тіотриазоліну на мікроциркуляцію в судинах циліарного тіла кролів після контузії ока за …
KM Komnatska, OV Khodakivska, IL Chereshniuk, OA Khodakivskyi
Medical and Clinical Chemistry, 88-94, 2017
2017
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕЛАТОНИНА В РАЗЛИЧНОМ ДИАПАЗОНЕ ДОЗ И НЕКОТОРЫХ ЦИТОПРОТЕКТОРОВ НА ДИНАМИКУ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ У КРОЛИКОВ В НОРМЕ И В УСЛОВИЯХ КОНТУЗИИ ГЛАЗА
КМ Комнацька, ІЛ Черешнюк, ОА Ходаківський
Biomedical and Biosocial Anthropology, 27-31, 2017
2017
Порівняльний аналіз впливу мелатоніну у різному діапазоні доз та деяких цитопротекторів на динаміку внутрішньоочного тиску у кролів в нормі та за умов контузії ока
КМ Комнацька, ІЛ Черешнюк, ОА Ходаківський
Biomedical and biosocial anthropology, 27-31, 2017
2017
Експериментальна оцінка впливу нарізного введення мелатоніну, цитиколіну, корвітину та тіотриазоліну на мікроциркуляцію в судинах циліарного тіла кролів після контузії ока за …
КМ Комнацька, ОВ Ходаківська, ІЛ Черешнюк, ОА Ходаківський
Медична та клінічна хімія 19 (2), 88-94, 2017
2017
FEATURES OF INTRACELLULAR (METABOLITHOTROPIC) MECHANISMS OF NEURORETINOPROTECTIVE ACTIVITY OF MELATONIN IN THE THERAPY OF EXPERIMENTAL CONTUSION OF THE VISUAL ANALYZER
КМ Komnatska, IL Chereshniuk, OA Khodakivskyi, AV Melnyk
2017
Характеристика внутрішньоклітинних (метаболітотропних) механізмів нейроретинопротективної активності мелатоніну при терапії модельної контузії зорового аналізатора
КМ Комнацька, ІЛ Черешнюк, ОА Ходаківський, АВ Мельник
Буковинський медичний вісник 21 (2), 19-23, 2017
2017
Screening presence and comparative evaluation of size neuroretinoprotective effect among some drugs with antioxidant action or modulating activity on formation of glutamate …
KM Komnatska, IL Chereshnyuk, OA Khodakivskyi, SV Prokopenko
World of medicine and biology, 105-109, 2016
2016
Вплив парентерального застосування мелатоніну на перебіг нейродеструктивних процесів в сітківці та зоровому нерві при експериментальній травмі ока у кролів
КМ Комнацька, ІЛ Черешнюк, OA Ходаківський
"Перший крок в науку-2016", 332-333, 2016
2016
Фрагментація ядерної днк клітин сітківки після контузійної травми ока на тлі застосування екзогенного мелатоніну у кролів
КМ Комнацька, ІЛ Черешнюк, ОА Ходаківський, СВ Прокопенко
Фундаментальні та клінічні аспекти фармакології : матеріали конференції, 49-50, 2016
2016
Комплексний підхід до доклінічної оцінки безпечності нейроретинопротекторів при різних шляхах введення
ІЛ Черешнюк, КМ Комнацька, ВЛ Повх, ОА Ходаківський
Вісник морфології 21 (2), 379-385, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16