Oksana  Ivanashko / Оксана Іванашко
Oksana Ivanashko / Оксана Іванашко
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологічний аналіз усвідомлення здорового способу життя дітьми дошкільного віку
ОЄ Іванашко
ОЄ Іванашко, 0
21
Актуально-потенційні закономірності прояву стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації педагогів
ЖП Вірна, ОЄ Іванашко
Практична психологія та соціальна робота, 74-78, 2004
112004
Емоційна напруженість в професійній діяльності вчителів
ОЄ Іванашко
Вісник Харківського університету, 128-133, 2003
62003
Психологічний зміст соціально-перцептивних уявлень дошкільників в усвідомленні здорового способу життя/Іванашко ОЄ, Приступа ЄН
ОЄ Іванашко
Науковий вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки.–Луцьк, 118-121, 1999
61999
Самосвідомість дошкільника: психологічні орієнтири формування здорового способу життя
ОЄ Іванашко, ЄН Приступа
Науковий вісник ВДУ, 114-117, 1998
61998
Професійна адаптація і професійне вигоряння особистості
ОЄ Іванашко
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова, 43, 2007
52007
Мотиваційні детермінанти усвідомлення дітьми здорового способу життя/Іванашко ОЄ, Приступа ЄН
ОЄ Іванашко
Духовність як основа консолідації суспільства: аналітичні розробки …, 2000
52000
Особливості психологічної готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в рамках інклюзії
ОЄ Іванашко, НК Вічалковська
Проблеми сучасної психології, 2014
42014
Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів студентів у процесі первинної професіоналізації
О Іванашко
Проблеми гуманітарних наук. Серія: Психологія, 4–14-4–14, 2015
22015
Комунікативна підготовленість студентів до професійної діяльності в умовах педагогічного спілкування вчителів англійської мови
O Ivanashko, N Vichalkovska
East European Journal of Psycholinguistics 1 (1), 40-51, 2014
22014
Формування позитивних відносин між субʼєктами інтегрованого навчання
НК Вічалковська, ОЄ Іванашко
Психологічні перспективи, 54-64, 2014
22014
Методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності студентів та написання наукових робіт
ОЄ Іванашко, ДТ Гошовська
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021
12021
Психологічний зміст морального в контексті особистісного розвитку молодшого школяра
N Vichalkovska, O Ivanashko
Psychological Prospects Journal, 49-59, 2018
12018
Компаративістський аналіз теорій та практик фізичного виховання дітей дошкільного віку–історичний аспект
АІ Чаговець
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2015
12015
Організаційно-методичні аспекти формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності
ТК Андрющенко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
12012
Інтегроване навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями в умовах середньої загальноосвітньої школи
НК Вічалковська, ОЄ Іванашко
Пед. пошук, 69-72, 2010
12010
Життєвий шлях та спортивна кар’єра фахівця
Ж Вірна, О Іванашко
Physical education, sport and health culture in modern society 1, 17-21, 2008
12008
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ
ОЄ Іванашко
ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 127, 0
1
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
ЖП Вірна, ОЄ Іванашко
The 12th International scientific and practical conference “World science …, 2021
2021
ВНУТРІШНІЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФОН І ЖИТТЄВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ
Ж Вірна, О Іванашко
InterConf, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20