Оксана Іванашко (Oksana  Ivanashko)
Оксана Іванашко (Oksana Ivanashko)
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Підтверджена електронна адреса в eenu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологічний аналіз усвідомлення здорового способу життя дітьми дошкільного віку
ОЄ Іванашко
ОЄ Іванашко, 0
21
Актуально-потенційні закономірності прояву стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації педагогів
ЖП Вірна, ОЄ Іванашко
Практична психологія та соціальна робота, 74-78, 2004
112004
Емоційна напруженість в професійній діяльності вчителів
ОЄ Іванашко
Вісник Харківського університету, 128-133, 2003
62003
Психологічний зміст соціально-перцептивних уявлень дошкільників в усвідомленні здорового способу життя/Іванашко ОЄ, Приступа ЄН
ОЄ Іванашко
Науковий вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки.–Луцьк, 118-121, 1999
51999
Самосвідомість дошкільника: психологічні орієнтири формування здорового способу життя
ОЄ Іванашко, ЄН Приступа
Науковий вісник ВДУ, 114-117, 1998
51998
Професійна адаптація і професійне вигоряння особистості
ОЄ Іванашко
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова, 43, 2007
42007
Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів студентів у процесі первинної професіоналізації
О Іванашко
Проблеми гуманітарних наук. Серія: Психологія, 2015
22015
Особливості психологічної готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в рамках інклюзії
ОЄ Іванашко, НК Вічалковська
Проблеми сучасної психології 24, 2014
22014
Компаративістський аналіз теорій та практик фізичного виховання дітей дошкільного віку–історичний аспект
АІ Чаговець
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2015
12015
Організаційно-методичні аспекти формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності
ТК Андрющенко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
12012
Життєвий шлях та спортивна кар’єра фахівця
ЖП Вірна, ОЄ Іванашко
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 17–21 …, 2008
12008
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ МОРАЛЬНОГО В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
N Vichalkovska, O Ivanashko
Psychological Prospects Journal, 49-59, 2018
2018
Метафора як засіб соціалізації дітей молодшого шкільного віку
N Vichalkovska, O Ivanashko
Psychological Prospects Journal, 21-33, 2016
2016
Розвиток здатності до антиципації в навчальній діяльності
N Vichalkovska, O Ivanashko
East European Journal of Psycholinguistics 2 (2), 159-167, 2015
2015
Активізація самореалізації осіб вікової категорії 50+: ресурсний підхід
N Vichalkovska, O Ivanashko
Psychological Prospects Journal, 51-60, 2015
2015
Соціально-психологічна адаптація особистості в умовах інклюзивної освіти
ОЄ Іванашко, НК Вічалковська
Психологія: реальність і перспективи, 107-110, 2015
2015
Гармонізація відносин між суб’єктами інтегрованого навчання
НК Вічалковська, ОЄ Іванашко
Проблеми сучасної психології 27, 2015
2015
Комунікативна підготовленість студентів до професійної діяльності в умовах педагогічного спілкування вчителів англійської мови
O Ivanashko, N Vichalkovska
East European Journal of Psycholinguistics 1 (1), 40-51, 2014
2014
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ВІДНОСИН МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
N Vichalkovska, O Ivanashko
Psychological Prospects Journal, 54-65, 2014
2014
Формування позитивних відносин між субʼєктами інтегрованого навчання
НК Вічалковська, ОЄ Іванашко
Психологічні перспективи, 54-64, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20