Подписаться
Наталія Пономарьова Nataliia Ponomarova
Наталія Пономарьова Nataliia Ponomarova
Другие именаНаталія Олександрівна Пономарьова, Н. О. Пономарьова, Н. Пономарьова
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
E-learning resources for successful math teaching to pupils of primary school
NV Olefirenko, II Kostikova, NO Ponomarova, LI Bilousova, AV Pikilnyak
Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev, 2019
262019
Conditions of blended learning implementation in HS Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: experience of Physics and Mathematics Faculty
N Ponomarova, O Gulich, O Zhernovnykova, N Olefirenko, V Masych
SHS Web of Conferences 104, 2021
252021
Training elementary school teachers-to-be at Computer Science lessons to evaluate e-tools
N Olefirenko, I Kostikova, N Ponomarova, K Lebedieva, V Andriievska, ...
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
172020
ВІДБІР АБІТУРІЄНТІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ
Н Пономарьова
132016
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах
НО Пономарьова
Дис. д-ра пед. наук) Харківський національний педагогічний університет імені …, 2018
112018
Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації старшокласників: стан і проблеми
НО Пономарьова, ЛІ Білоусова
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно …, 2016
112016
Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства
НО Пономарьова, ЛІ Білоусова
Народна освіта, 19-24, 2016
112016
Педагогічні умови використання пізнавальних задач у навчанні інформатиці
НО Пономарьова
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 1998
101998
CONCEPT CONTENT AND STRUCTURE OF SELFEDUCATIONAL COMPETENCE OF SCHOOL STUDENTS IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE
I Maistriuk, N Ponomarova
HS Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2022
72022
Етапи становлення системи професійної орієнтації в україні в аспектно-історичній ретроспективі
Н Пономарьова
New Collegium, 73-85, 2020
72020
Сучасні підходи до періодизації профорієнтаційної роботи зі школярами
НО Пономарьова
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
72017
Готовність вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи на IT-спеціальності як педагогічна проблема
НО Пономарьова
Інформаційні технології і засоби навчання, 168-178, 2017
72017
Комп’ютерне моделювання як складова фахової підготовки вчителів інформатики
НО Пономарьова, НВ Олефіренко, ЛП Остапенко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб …, 2006
72006
Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах України до роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності
N Ponomarova
ScienceRise: Pedagogical Education, 45-48, 2017
62017
Hotovnist vchytelia informatyky do proforiientatsiinoi roboty na IT-spetsialnosti yak pedahohichna problema [The readiness of future tearcher of informatics to career guidance …
NO Ponomarova
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia-Information Technologies and …, 2017
62017
Analiz stanu pidhotovky maybutnikh vchyteliv informatyky u vyshchykh pedahohichnykh navchal’nykh zakladakh Ukrayiny do roboty z profesiynoyi oriyentatsiyi shkolyariv na IT …
NO Ponomarova
ScienceRise: Pedagogical Education 7 (15), 45-48, 2017
62017
Training teachers-to-be to create infographics and its expert evaluation
NV Olefirenko, NO Ponomarova, VM Andriievska, OO Gulich, AY Gaidus, ...
Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology 2 …, 2022
52022
Принципи підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності
Н Пономарьова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 256-269, 2017
52017
Співпраця педагогів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з професійної орієнтації школярів
НО Пономарьова, ЛІ Білоусова
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 65-70, 2016
52016
Етика взаємодії учасників освітнього процесу за умов впровадження дистанційного навчання
НО Пономарьова, ІС Майстрюк
URL: https://drive. google. com/file/d/1Gkp_xVM6UrqoCNPZvPXS7Lk1yeHtR02H …, 0
5
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20