Наталія Олександрівна  Пономарьова
Наталія Олександрівна Пономарьова
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ВІДБІР АБІТУРІЄНТІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ
Н Пономарьова
72016
Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства
НО Пономарьова, ЛІ Білоусова
Народна освіта, 19-24, 2016
52016
Педагогічні умови використання пізнавальних задач у навчанні інформатиці
НО Пономарьова
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 1998
41998
Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах України до роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності
НО Пономарьова
ScienceRise. Pedagogical Education, 45-48, 2017
32017
Готовність вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи на IT-спеціальності як педагогічна проблема
НО Пономарьова
Інформаційні технології і засоби навчання, 168-178, 2017
22017
Співпраця педагогів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з професійної орієнтації школярів
НО Пономарьова, ЛІ Білоусова
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 65-70, 2016
22016
Практика з інформаційних технологій як форма підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками на ІТ-спеціальності
НО Пономарьова
Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної …, 2015
22015
Актуальні проблеми підготовки учнів старших класів до професійного самовизначення.
НО Пономарьова
Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної …, 2014
22014
Формування готовності студентів до дослідницької діяльності у рамках програми “Intel. Навчання для майбутнього”
НО Пономарьова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
22008
Комп’ютерне моделювання як складова фахової підготовки вчителів інформатики
НО Пономарьова
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб …, 2006
22006
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ
НО Пономарьова
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
12017
Аналіз функцій вчителя інформатики у професійній орієнтації школярів на ІТ-спеціальності
НО Пономарьова
ФОП Цьома СП, 2017
12017
Принципи підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності
Н Пономарьова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 256-269, 2017
12017
Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації старшокласників: стан і проблеми
ЛІ Білоусова, НО Пономарьова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2016
12016
Сутність та структура готовності майбутніх учителів інформатики до проведення профорієнтаційної роботи зі школярами
НО Пономарьова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
12016
ВІДЕОУРОК ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
АВ Пікало, НО Пономарьова
ББК 74.580. 268 Н 34, 101, 0
1
Можливості дизайн-мислення в інноваційній педагогічній діяльності
ІГ Яловега, НО Пономарьова, СС Зуб
2020
етапи становлення системи професійної орієнтації в україні в аспектно-історичній ретроспективі
Н Пономарьова
Новий Колегіум, 73-85, 2020
2020
Ресурси електронного навчання для успішного навчання математики учнів початкової школи
Н Олефіренко, І Костікова, Н Пономарьова, А Пікільняк
Educational Dimension 52, 215-234, 2019
2019
Новітні комп’ютерні технології (Том XVII)
ВМ Андрієвська, ЛІ Білоусова, ДЄ Бобилєв, АВ Ворожбит, ...
Видавничий центр Криворізького національного університету, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20