Елена Штовба, Олена Штовба, Olena Shtovba
Елена Штовба, Олена Штовба, Olena Shtovba
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Обзор наукометрических показателей для оценки публикационной деятельности ученого
СД Штовба, ЕВ Штовба
Управление большими системами: «Наукометрия и экспертиза в управлении" 44 …, 2013
95*2013
Теорія сучасного брендингу: Монографія
ОВ Мороз, ОВ Пашенко
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003
592003
Товарний брендинг підприємств та шляхи забезпечення його ефективності
ОВ Штовба
Хмельницький.–2006.–184 с, 2006
22*2006
Многокритериальный выбор бренд-проекта с помощью нечетких парных сравнений альтернатив
АП Ротштейн, СД Штовба, ЕВ Штовба
Управление проектами и программами, 32-38, 2006
222006
Индекс цитирования, учитывающий скрытую диффузию научных знаний
СД Штовба, ЕВ Штовба
Научно-техническая информация. Серия 1 «Организация и методика …, 2013
132013
Sh-індекс–нова дробова модифікація індекса Хірша
СД Штовба, ОВ Штовба
ВНТУ, 2011
12*2011
Товарний брендинг у маркетинзі та комунікативному менеджменті. навч. пос.
ОВ Штовба
Вінниця : ВНТУ, 2013
112013
Моделювання конкурентоздатності бренду на основі нечітких баз знань
ОВ Штовба
Вісник Житомирського державного технологічного університету 2 (4), 31, 2004
11*2004
Simple rational extension of Hirsch index
S Shtovba, O Shtovba
Sociology of Science and Technology 4 (4), 99-103, 2013
102013
Критерії точності та компактності для оцінювання якості нечітких баз знань в задачах ідентифікації
СД Штовба, ОВ Штовба, ОД Панкевич
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2012, 2012
9*2012
Класифікація товарних брендів
ОВ Штовба
Вісник Вінницького політехнічного інституту 4 (25-33), 2005
9*2005
Detection of social network toxic comments with usage of syntactic dependencies in the sentences
S Shtovba, O Shtovba, M Petrychko
CEUR Workshop Proceedings, 313-323, 2019
82019
A citation index with allowance for the implicit diffusion of scientific knowledge
SD Shtovba, EV Shtovba
Scientific and Technical Information Processing 40 (3), 142-145, 2013
72013
Прогнозирование конкурентоспособности марочного товара с помощью нечетких баз знаний
СД Штовба, ЕВ Штовба
Проблемы управления и информатики, 147-156, 2006
72006
Prediction of Competitive Position of Brand Product by Fuzzy Knowledge Base
SD Shtovba, EV Shtovba
Journal of Automation and Information Sciences 38 (8), 69, 2006
72006
The current state of brand management research: An overview of leaders and trends in branding research over the past 20 years
S Shtovba, O Shtovba, L Filatova
The Bottom Line, 2019
52019
A FUZZY RULE–BASED PREDICTION THE COMPETITIVE STRENGTH INDEX OF BRAND PRODUCT
S Shtovba, O Shtovba
The First Polish and Intern. PD Forum–Confernece on Computer Science …, 2005
52005
Менеджмент марочним товаром на базі нечіткої моделі конкурентоспроможності
ОВ Штовба, СД Штовба
Вісник Донецького державного університету управління. Менеджер, 115-121, 2005
42005
Вибір проекту створення бренда за допомогою нечітких парних порівнянь
ОП Ротштейн, СД Штовба, ОВ Штовба
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 13-21, 2005
42005
Нечіткі технології в брендинзі
СД Штовба, ОВ Штовба
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 187–202, 2013
3*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20