Глеваський Володимир V. Glevaskiy orcid.ord/0000-0002-3939-7215
Глеваський Володимир V. Glevaskiy orcid.ord/0000-0002-3939-7215
Білоцерківський національний аграрний університет/ Bila Tserkva National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вирощування насіння триплоїдних гібридів
НГ Гізбуллін, ВІ Глеваський, АМ Чемерис
Цукрові буряки, 10-11, 2003
152003
Насіннєва продуктивність триплоїдних гібридів цукрових буряків залежно від способів вирощування насіння
ВІ Глеваський, ДМ Черната
Наукові основи виробництва цукрових буряків та інших культур бурякової …, 1998
81998
Краплинному зрошенню в буряківництві наука говорить так!
НГ Гізбуллін, ЛС Андреєва, ВА Доронін, ІА Моргун
Цукрові буряки, 6-8, 2014
72014
Насіннєзнавство: Теорія і практика буряківництва
АГ Мацебера, ВМ Маласай, ПД Цибулькін, ВІ Глеваський
Ніжин:«Аспект-Поліграф, 2008
72008
Як підвищити коефіцієнт розмноження насіння
НГ Гізбулін, ОЄ Тарабін, ІС Оголенко
Цукрові буряки, 8-9, 1999
51999
Удосконалення методики проведення польових досліджень
НГ Гізбуллін
Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН], 79-87, 2007
42007
Удосконалення насінництва цукрових буряків: 36. наукових пр. ІЦБ УААН
ВМ Балан, ВМ Назарук, НГ Гізбуллін, ММ Органіщук
К.: Аграрна наука, 107-116, 1998
41998
Взаємозв'язок між розміром насіння і продуктивністю буряків цукрових
ВІ Глеваський, ВО Рибак, РМ Шаповаленко
32017
Біопаливо-користь чи шкода
НГ Гізбуллін
Біоенергетика, 22-25, 2013
32013
Ефективний спосіб вирощування цукрових буряків і розмноження їх насіння
МВ Роїк, НГ Гізбуллін, ВВ Захарова, ОВ Герасименко
Цукрові буряки, 2-4, 2009
32009
Агробіологічні особливості та продуктивні властивості цукрових буряків
ВІ Глеваський
Lap Lambert Academic Publishind, 2018
22018
Добір запилювачів для селекції високоцукристих гібридів буряків цукрових з підвищеним адаптивним потенціалом
МО Корнєєва, ЛМ Чемерис, МБ Мацук
Вісник аграрної науки, 46-48, 2012
22012
Біоенергетика-новий напрям досліджень
НГ Гізбуллін
Цукрові буряки, 6-7, 2011
22011
Створення і використання тетраплоідних форм цукрових буряків на Білоцерківській дослідно-селекційній станції
ЛМ Чемерис, ВЛ Галашевський
Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків], 209-219, 2010
22010
Янтарна кислота–ефективний регулятор росту рослин
НГ Гізбуллін, ОО Чернелівська, ЛМ Олекшій, МД Будовський, ...
Цукрові буряки, 4-5, 2009
22009
Селекція тетраплоїдних форм цукрових буряків та їх використання при створенні гібридів на ЧС основі
ЛМ Чемерис, ОГ Кулік, ВЛ Галашевський
Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН], 146-152, 2005
22005
Продуктивність коренеплодів цукрових буряків різних гібридів
ВІ Глеваський, ВО Рибак, ВВ Куянов, РМ Шаповаленко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
12019
Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агробіотехнологічного факультету за кредитно-модульною …
ВІ Глеваський
Білоцерківський національний аграрний університет, 2014
12014
Екологічна пластичність і стабільність продуктивності експериментальних триплоїдних гібридів цукрових буряків
МО Корнєєва, ЕР Ермантраут, ЛМ Чемерис, МБ Мацук
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 28-34, 2013
12013
Селекція та насінництво цукрових буряків-двоєдиний процес
НГ Гізбуллін
Цукрові буряки, 9-11, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20