Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики
Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
1332012
Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник
ВВ Жуковська
ЖДУ ім. Івана Франка, 2013
172013
Комунікативно-прагматичні типи висловлювань зі значенням згоди/незгоди в сучасній англійській мові
ІМ Рудик
Харків, 2000
162000
Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції
ВО Папіжук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
112011
Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова в художньому тексті
ВВ Жуковська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 169-172, 2008
102008
Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом-er
ЛФ Омельченко, ЛФ Соловйова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 44-49, 2006
102006
Використання домашнього читання як засобу формування комунікативної компетенції студентів
ВВ Євченко, СІ Сидоренко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 108-112, 2004
102004
Еколінгвістика: становлення та основні напрями досліджень
ВВ Жуковська, НО Деркач
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2011
92011
Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції
ВО Папіжук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 143-146, 2007
72007
Готська мова
ВВ Євченко
Вінниця: Фоліант, 2004
72004
Основи теорії та практики стилістики англійської мови: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
ВВ Жуковська
Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010
62010
Теоретичні аспекти дослідження кадрових ризиків на підприємстві
ВМ Жуковська, НВ Серафим
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2009
62009
Модернізація змісту шкільної освіти у Франції: компетентнісний підхід/Валентина Папіжук
В Папіжук
Рідна школа, 75-78, 2008
62008
Культурна специфіка невербального коду в міжкультурній комунікації
ІМ Рудик
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 101-103, 2005
62005
Реактивне мовчання у діалогічній єдності питання–відповідь
ІМ Рудик
Вісник Харківського Національного університету ім. ВН Каразіна–Х.: Константа …, 2003
62003
Языковая личность журналиста сквозь призму коллективного и индивидуального языкового сознания
ОА Черниш
В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи …, 2013
52013
Принципи організації та структура мас-медійного дискурсу як процесу і результату діяльності мовної особистості у соціокультурному просторі
ОА Черниш
Наукові записки. Серія «Філологічна», 402-405, 2013
42013
Мовні знаки як інструменти маніпуляції й вербальної агресії в політичному дискурсі
ІМ Рудик, ІС Муратова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 186-189, 2008
42008
Структура та семантика гаплологічних телескопі змів
ЛФ Омельченко, ЛФ Соловйова
Збірник тез V Всеукраїнської наукової конференції “Каразінські читання …, 2005
42005
Вираження аксіологічних категорій в сучасній англійській мові (атрибути, предикативи і релятиви оцінки)
ЛФ Соловйова
Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного …, 2000
42000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20