Підписатись
Світлана Гринкевич
Світлана Гринкевич
професор НУ "Львівська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка праці і соціально-трудові відносини
ОІ Іляш, НО Черненко, ОА Шевчук, ОО Трофименко, СС Гринкевич, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2412023
Економічні основи стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах ринкових перетворень
СС Гринкевич, МА Михалевич
Науковий вісник НЛТУ України 18 (5), 110-114, 2008
722008
Формування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні
ТГ Васильців, СС Гринкевич
Економічний часопис-ХХІ, 24-27, 2015
282015
Дослідження взаємозв’язку трудового та кадрового потенціалів
СС Гринкевич, НР Гураль
Економічний форум, 2011
252011
Формування трудового потенціалу: проблеми та напрями забезпечення його розвитку
СС Гринкевич, ХМ Ворошилова
Науковий вісник НЛТУ України 16 (3), 168-172, 2006
212006
Формування системи та структурування інституційного забезпечення реалізації державної політики розвитку і використання трудового потенціалу України
СС Гринкевич, РЛ Лупак, ЮВ Васильків
Бізнес Інформ, 67-72, 2015
162015
Трансформаційні зміни національного ринку праці в умовах євроінтеграції
СС Гринкевич
Бізнес Інформ, 197-202, 2014
162014
Управління ринковою вартістю підприємства
СС Гринкевич, ІІ Ониськів
Науковий вісник НЛТУ України 20 (1), 187-190, 2010
162010
Особливості формування трудового потенціалу в умовах інформаційного суспільства
СС Гринкевич
Сталий розвиток економіки 1, 158-162, 2011
152011
Економіка підприємства: теорія і практикум
ВІ Блонська, ТГ Васильців, СС Гринкевич
Львів: Магнолія, 2012
142012
Економіка підприємства: теорія і практикум:[навч. посіб.]
ВІ Блонська, ТГ Васильців, СС Гринкевич
Львів: Магнолія 2008, 688, 2006
142006
Важелі державного регулювання ринку праці в Україні
СС Гринкевич, ІО Смолярчук
Науковий вісник НЛТУ України 16 (3), 141-144, 2006
142006
Міжнародна міграція робочої сили та її розвиток в Україні
СС Гринкевич, ІР Груй
Науковий вісник НЛТУ України 16 (3), 259-262, 2006
132006
Теоретико-прикладні аспекти становлення iнформацiйної економiки в Україні
СС Гринкевич, ОІ Іляш
Стратегічні пріоритети, 56-62, 2015
122015
Фінансова стратегія управління структурою капіталу підприємства
СС Гринкевич, ПІ Салдан, ІІ Мельниченко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (8), 198-204, 2011
122011
Соціально-економічна природа та функції податків
МВ Корягін, ІВ Гончарук, СС Гринкевич
Науковий вісник НЛТУ України 19 (9), 132-138, 2009
122009
Стан молодіжної зайнятості в Україні
СС Гринкевич, МТ Мазурська
Науковий вісник НЛТУ України 16 (3), 239-241, 2006
122006
Підходи до визначення сутності економічної категорії" ефективність зовнішньоекономічної діяльності" підприємств
СС Гринкевич, ОЮ Сало
Науковий вісник НЛТУ України 18 (2), 170-174, 2008
112008
Особливості факторного впливу на формування, розвиток і використання трудового потенціалу: лімітуючі та стимулюючі аспекти
СС Гринкевич
Держава та регіони: наук.-виробн. журнал, 16-23, 2012
102012
Методичний інструментарій дослідження трудового потенціалу в розрізі його компонентної структури
СС Гринкевич
Економiчний часопис-XXI, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20