Кафедра интеллектуальных компьютерных систем (Intelligent computer systems)
Кафедра интеллектуальных компьютерных систем (Intelligent computer systems)
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Компараторная идентификация лингвистических объектов: Монография
ЮП Шабанов-Кушнаренко, НВ Шаронова
К.: ИСДО, 1993
381993
Использование гибридного интеллекта в учебном процессе высших учебных заведений
К Метешкин, Н Шаронова
Alma mater: Вестник высшей школы, 10-14, 2001
152001
Математические модели знаний и их реализация с помощью алгебропредикатных структур
ВИ Булкин, НВ Шаронова
НТУ «ХПИ», МЭГИ, Харьков, Донецк, 2010
122010
Теоретико-практичні основи методології комплексної оцінки екологічності територіальних i об'єктових систем
ТВ Козуля, НВ Шаронова, Д Ємельянова, ММ Козуля
Херсонський національний технічний університет, 2012
112012
Технологии Text Mining: Обзор методов и задач обработки смысловой информации
ЕА Оробинская, ЗА Кочуева
Вестник Херсонского национального технического университета, 38, 2010
112010
Автоматизированные информационные системы: задачи обработки информации
НФ Хайрова, НВ Шаронова
Харьков: Нар. укр. акад, 2002
112002
Автоматизированные информационные библиотечные системы: задачи обработки информации: Монография
НФ Хайрова, НВ Шаронова
Харьков: ХГУ" НУА, 2002
112002
Моделирование структуры и идентификация состояния корпоративной экологической системы (КЭС)
ТВ Козуля, НВ Шаронова
Проблеми інформаційних технологій, 178-185, 2007
102007
Метод автоматизированного построения семантической сети терминов учебной дисциплины
ЛА Федорченко, НФ Хайрова, АИ Довнарь, СО Булгаков
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 115–120-115–120, 2011
82011
Моделирование процедур систематизации и классификации информационных объектов методом компараторной идентификации
НВ Борисова, ЗА Кочуева, НВ Шаронова, НФ Хайрова
Вестник Херсонского национального технического университета, 91-95, 2012
72012
Формально-логический аппарат представления знаний о процессах управления обучением в экспертных обучающих системах
ВА Затхей, НВ Шаронова, ИЕ Лещенко
АСУ и приборы автоматики, 52, 2005
72005
Синергетика і прийняття управлінського рішення в умовах функціонування корпоративної екологічної системи
НВ Шаронова, ТВ Козуля
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 31-36, 2005
72005
Лингвистическое обеспечение обучающих систем с интегрированным интеллектом
КА Метешкин, НВ Шаронова
Новий колегіум, Харків, 64-68, 2002
72002
Про проблему створення інтегрованої системи управління освітою
НВ Шаронова, ЄІ Бобир
Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть: Мат. наук.-метод …, 2001
72001
Формування знань-орієнтованих баз даних для визначення комплексної методики ідентифікації якості складних систем
ТВ Козуля, НВ Шаронова, ММ Козуля, ЯВ Святкін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 13-21, 2016
62016
A pipeline approach to image auto-tagging refinement
O Kanishcheva, G Angelova
Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference, 1-8, 2015
62015
Автоматизированные информационные библиотечные системы: задачи обработки информации: монография
НВ Шаронова, НФ Хайрова
НУА/НВ Шаронова, НФ Хайрова, 2003
62003
Інформаційно-методичне забезпечення комплексної оцінки екологічності системних об’єктів
ТВ Козуля, НВ Шаронова, ДІ Ємельянова, ММ Козуля
Системні дослідження та інформаційні технології, 2014
52014
Метод автоматической идентификации семантических корреляций терминов глоссария
НФ Хайрова, СВ Петрасова, СВ Ленков
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2014
52014
Використання логікоалгебраїчної моделі семантичних відмінків для семантичного аналізу реченя
НФ Хайрова
Зб. наук. пр. Військового ін-ту Київ. нац. ун-ту.—К.: ВІКНУ, 239-245, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20