Мисечко Ольга / Місечко Ольга / Olga Misechko
Мисечко Ольга / Місечко Ольга / Olga Misechko
Professor of Theory and Methodology of Professional Education, Zhytomyr Ivan Franko State University
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування системи фахової підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (початок XX ст.--початок 1960-х рр.): монографія
ОЄ Мисечко
Полісся, 2008
212008
Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900-1964 рр.). АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового …
О Мисечко
http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/10735, 2011
162011
Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ.
ОЄ Мисечко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 174-178, 2004
142004
Методика навчання англійської мови у середній школі: навчальний посібник-практикум для студентів
ОЄ Мисечко
Житомир: Полісся, 87, 2002
122002
Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності
МВ Байда
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016
72016
Інтерактивні технології як засіб демократизації навчального процесу у ВНЗ.
ОЄ Мисечко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 71-73, 2003
62003
Європейські орієнтири в розробці стандартів професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов.
ОЄ Мисечко
Шлях освіти, 19-23, 2012
52012
Дидактичні принципи формування професійної компетентності вчителя.
ОЄ Мисечко, Є. М. and Астахова, Л. Є. and Мисечко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 37-41, 1999
51999
Становлення професійної підготовки вчителя іноземної мови в Україні як системи
О Мисечко
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2008
42008
Історіографічний аспект дослідження проблеми підготовки вітчизняного вчителя іноземної мови
ОЄ Мисечко
Педагогічний дискурс, 474-481, 2013
32013
Актуальні питання формування професійної майстерності вчителя в умовах інститутів/факультетів іноземних мов в Україні (друга половина ХХ ст.).
ОЄ Мисечко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 121-124, 2010
32010
З історії запровадження іноземних мов у шкільну практику.
О Мисечко
Шлях освіти, 45-52, 2005
32005
Розвиток культурологічного компоненту в змісті професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.
ОЄ Мисечко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франк, 97-101, 2005
32005
Готовність майбутніх учителів англійської мови до формування міжкультурної компетентності учнів: постановка проблеми
ОЄ Місечко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 291-297, 2014
22014
З історії УІЛО – першого спеціалізованого навчального закладу професійної іншомовної освіти в Україні
ОЄ Місечко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 30-35, 2013
22013
Розвиток професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: проблемні завдання.
НП Калініна, Л. В. and Мисечко, О. Є. and Самойлюкевич, І. В. and ...
Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир., 2010
22010
Досвід організації педагогічної практики на етапі становленнѐ системи професійної підготовки вчителѐ іноземних мов в Україні (30–50-ті рр. ХХ ст.)
ОЄ Мисечко, МІ Матис
Наукові записки. Серіѐ „Психолого-педагогічні науки 5, 101-105, 2009
22009
Тенденції становлення фахової підготовки вчителя іноземної мови в Україні
О Мисечко
Іноземні мови, 47-51, 2009
22009
Методична складова професійної підготовки викладачів іноземних мов в Україні у 20-х рр. роках ХХ століття
ОЄ Мисечко
Вісник Житомирського державного університету, 124-127, 2007
22007
Актуалізація досвіду професійної підготовки вчителів-філологів за подвійними спеціальностями в Україні
ІО Гайдай, ОЄ Місечко
«Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20