Kutishenko Valentina / Кутішенко Валентина
Title
Cited by
Cited by
Year
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: навчальний посібник
ВП Кутішенко
Київ: Центр учбової літератури, 2010
189*2010
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник
ССО Кутішенко Валентина Петрівна
Київ: Каравелла, 2009
312009
Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник
ВП Кутішенко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
182005
Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності
ВП Кутішенко
ВП Кутішенко, 2003
122003
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид
ВП Кутішенко
Навч. посіб./Кутішенко ВП–К.: Центр учбової літератури, 2010
92010
Соціально-психологічний тренінг формування творчого потенціалу майбутнього вчителя
ВМ Федорчук, ВП Кутішенко
Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці …, 2003
92003
Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості
СО Ставицька, ВП Кутішенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2016
72016
Психологічні аспекти кар’єрного зростання жінки
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 93-99, 2014
42014
Феномен міжстатевої любові в контексті духовної парадигми психології
В Кутішенко
Педагогічний процес: теорія і практика, 17-22, 2016
32016
Вплив релігійних цінностей на формування морально-ціннісної сфери особистості
ВП Кутішенко, ОП Патинок, ВВ Сидоркін
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2019
22019
Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів
В Кутішенко, С Ставицька
Педагогічний процес: теорія і практика, 44–53-44–53, 2018
22018
Роль інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій юнацтва
ВП Кутішенко, НГ Пилипенко, СО Ставицька
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені ГС …, 2015
12015
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНКИ
ВП Кутішенко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. пр …, 2011
12011
НЕНАСИЛЬНИЦЬКЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО ПОДРУЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ВП Кутішенко, АЄ Дружиніна
Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в …, 2021
2021
Робоча програма навчальної дисципліни" Психологія розвитку"
ВП Кутішенко, ІА Власенко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Духовно-релігійні аспекти розвитку особистості в уявленні майбутніх психологів
ВП Кутішенко, СО Ставицька, ГА Ставицький
2020
Бізнес-коучінг як соціально-психологічна практика розвитку людських ресурсів
НД Вінник, ВП Кутішенко
Теорія і практика сучасної психології 3 (1), 190-194, 2020
2020
Бізнес-коучинг як соціально-психологічна практика самопізнання та самовдосконалення людських ресурсів
ВП Кутішенко, НД Вінник
Теорія і практика сучасної психології 3 (1), 190-194, 2020
2020
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Н Боцманова, О Главинська, І Ковальчук, В Кутішенко, А Липкіна, ...
Редакційна колегія, 50, 2020
2020
Особливості взаємозв’язку між тривожністю й інтересом до навчальної діяльності у дітей молодшого шкільного віку
ВП Кутішенко, СО Ставицька, ГА Ставицький
Матеріали ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (21 травня …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20