Follow
Kutishenko Valentina / Кутішенко Валентина
Title
Cited by
Cited by
Year
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: навчальний посібник
ВП Кутішенко
Київ: Центр учбової літератури, 2010
233*2010
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб.
ВП Кутішенко, СО Ставицька
К.: Каравела, 2009
452009
Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник
ВП Кутішенко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
212005
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид
ВП Кутішенко
Навч. посіб./Кутішенко ВП–К.: Центр учбової літератури, 2010
152010
Соціально-психологічний тренінг формування творчого потенціалу майбутнього вчителя
ВМ Федорчук, ВП Кутішенко
Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці …, 2003
132003
Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності
ВП Кутішенко
ВП Кутішенко, 2003
122003
Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості
СО Ставицька, ВП Кутішенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
92016
Феномен міжстатевої любові в контексті духовної парадигми психології
В Кутішенко
Педагогічний процес: теорія і практика, 17-22, 2016
52016
Психологічні аспекти кар’єрного зростання жінки
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
42014
Рефлексія як метаздібність до вибудовування цілісності життя та успішності спілкування майбутніх фахівців
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2019
32019
Вплив релігійних цінностей на формування морально-ціннісної сфери особистості
ВП Кутішенко, ОП Патинок, ВВ Сидоркін
ПСИХОЛОГІЯОБДАРОВАНОСТІ, 154, 2019
22019
Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів
В Кутішенко, С Ставицька
Педагогічний процес: теорія і практика, 44–53-44–53, 2018
22018
Бізнес-коучинг як соціально-психологічна практика самопізнання та самовдосконалення людських ресурсів
ВП Кутішенко, НД Вінник
Теорія і практика сучасної психології 3 (1), 190-194, 2020
12020
Психологічний портрет сучасного інтелігента
ВП Кутішенко
Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2015
12015
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНКИ
ВП Кутішенко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. пр …, 2011
12011
ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВЗАЄМОДІЙ
ВП Кутішенко, БІ Андрійко
Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в …, 2022
2022
COACHING SUPPORT IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL CRISIS
N Vinnyk, V Kutishenko
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
Коучінговий супровід в умовах глобальної кризи
НД Вінник, ВП Кутішенко
Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and …, 2021
2021
Особливості відповідальності як світоглядного феномену студентів-психологів і соціальних працівників на первинному етапі професійної підготовки
НД Вінник, ВП Кутішенко, ОП Патинок, СО Ставицька
Проблеми сучасної психології, 91-100, 2021
2021
НЕНАСИЛЬНИЦЬКЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО ПОДРУЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ВП Кутішенко, АЄ Дружиніна
Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20