Kutishenko Valentina / Кутішенко Валентина
Kutishenko Valentina / Кутішенко Валентина
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: навчальний посібник
ВП Кутішенко
Київ: Центр учбової літератури, 2010
189*2010
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник
ССО Кутішенко Валентина Петрівна
Київ: Каравелла, 2009
342009
Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник
ВП Кутішенко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
182005
Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності
ВП Кутішенко
ВП Кутішенко, 2003
122003
Соціально-психологічний тренінг формування творчого потенціалу майбутнього вчителя
ВМ Федорчук, ВП Кутішенко
Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці …, 2003
92003
Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості
СО Ставицька, ВП Кутішенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2016
82016
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид
ВП Кутішенко
Навч. посіб./Кутішенко ВП–К.: Центр учбової літератури, 2010
82010
Психологічні аспекти кар’єрного зростання жінки
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 93-99, 2014
42014
Феномен міжстатевої любові в контексті духовної парадигми психології
В Кутішенко
Педагогічний процес: теорія і практика, 17-22, 2016
32016
Вплив релігійних цінностей на формування морально-ціннісної сфери особистості
ВП Кутішенко, ОП Патинок, ВВ Сидоркін
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2019
22019
Рефлексія як метаздібність до вибудовування цілісності життя та успішності спілкування майбутніх фахівців
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2019
22019
Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів
В Кутішенко, С Ставицька
Педагогічний процес: теорія і практика, 44–53-44–53, 2018
22018
Роль інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій юнацтва
ВП Кутішенко, НГ Пилипенко, СО Ставицька
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені ГС …, 2015
12015
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНКИ
ВП Кутішенко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. пр …, 2011
12011
НЕНАСИЛЬНИЦЬКЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО ПОДРУЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ВП Кутішенко, АЄ Дружиніна
Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в …, 2021
2021
Робоча програма навчальної дисципліни" Психологія розвитку"
ВП Кутішенко, ІА Власенко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Духовно-релігійні аспекти розвитку особистості в уявленні майбутніх психологів
ВП Кутішенко, СО Ставицька, ГА Ставицький
2020
Бізнес-коучінг як соціально-психологічна практика розвитку людських ресурсів
НД Вінник, ВП Кутішенко
Теорія і практика сучасної психології 3 (1), 190-194, 2020
2020
Бізнес-коучинг як соціально-психологічна практика самопізнання та самовдосконалення людських ресурсів
ВП Кутішенко, НД Вінник
Теорія і практика сучасної психології 3 (1), 190-194, 2020
2020
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Н Боцманова, О Главинська, І Ковальчук, В Кутішенко, А Липкіна, ...
Редакційна колегія, 50, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20