Вікторія Солощенко
Вікторія Солощенко
CумДПУ ім. А.С. Макаренка, ФІСФ, кафедра теорії та практики романо -
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інтернаціоналізація університетської освіти в німецькомовних країнах
ВМ Солощенко
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011
12*2011
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇНАХ ЗАСОБАМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ СЛУЖБ АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ
ВМ Солощенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал …, 2010
12*2010
Особливості присудження наукових ступенів у Європі: ретроспективний аналіз
ВМ Солощенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 106-116, 2009
62009
Лексико-стилістичні засоби психологізації жіночих образів (на матеріалах творів австрійської письменниці Ельфріде Єлінек)
ВМ Солощенко
Філологічні науки (мовознавство), 262-265, 2013
2*2013
Розширення співробітництва України з європейськими країнами в галузі науки та технологій
В Солошенко
Віче, 9-11, 2010
22010
Особливості запровадження системи оцінки якості діяльності вишів Німеччини
ВМ Солощенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 185-190, 2010
22010
Діяльність європейських неурядових організацій в Україні
В Солошенко
Віче, 11-14, 2015
12015
Розвиток провідних шкіл танцю в Німеччині, Швейцарії та Австрії
ВМ Солощенко, ДА Титович
Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 136-145, 2014
12014
Критерії оцінювання іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині за вимогою іспитів (DSH, Test DaF): порівняльний аналіз
ВМ Солощенко
Наукові записки. Серія «Філологічна», 253-257, 2013
12013
Ретроспективний аналіз інтерпретації поняття «дискурс» (лінгвістичний аспект)
ВМ Солощенко
Наукові записки. Серія «Філологічна»., 359-361, 2013
12013
Гендерна політика об’єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми
В Солошенко
Віче, 12-15, 2012
12012
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО СТРУКТУРИ УНІВЕРСИТЕТСЬКО ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
ВМ Солощенко
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 159-162, 2011
12011
Нормативно-правове забезпечення вищої хореографічної освіти в об’єднаній Німеччині
ВМ Солощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Інтернаціоналізація вищої освіти: погляд англомовного суспільства
ВМ Солощенко
// Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки / ред. кол. : О …, 2017
2017
Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти Німеччини
ВМ Солощенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал …, 2017
2017
Шляхи адаптації англійських лексичних запозичень у німецькій мові (на матеріалі сучасної німецької преси)
ВМ Солощенко
Філологічні науки (мовознавство)., С. 123–134., 2017
2017
Спроба руйнації стереотипів у творі «Einmal Hans mit scharfer Soße» Хатіс Акююн
ВМ Солощенко
Філологічні науки (мовознавство)., С. 456–464., 2017
2017
Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти Німеччини
ВМ Солощенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал …, 2017
2017
Шляхи адаптації англійських лексичних запозичень у німецькій мові (на матеріалі сучасної німецької преси)
ВМ Солощенко
Філологічні науки (мовознавство)., С. 123–134, 2017
2017
Інтернаціоналізація університетської освіти: інноваційний досвід німецькомовних країн
ВМ Солощенко
Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20