Володимир Юрійович Попов.Владимир Попов, Volodymyr Popov
Володимир Юрійович Попов.Владимир Попов, Volodymyr Popov
професор кафедри філософії ДонНУ
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Український господарський менталітет: сутність і трансформації
Попов
312000
Господарський менталітет України: теорія, історія та сучасний стан / – К. : Норд-пресс, 2005.
ВЮП В. М. Зибцев
Норд-пресс, 2005
112005
Концепт релігійної ідентичності
ВЮ Попов
Вісник Донецького університету. – Серія Б. Гуманітарні науки, 161-166, 2004
92004
Антична ідентологія та патристична екзегеза тотожності: Монографія
ВЮ Попов
Донецьк: ДонНУ, 2011
52011
Акосмічний бунт античного гнозису та проблеми сучасної західної ідентичності
В Попов
Схід, 2010
42010
Діалектика тотожності у діалогах Платона
ВЮ Попов
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
22009
Етно-конфесійний розподіл праці та український господарчий менталітет
В Попов
Схід, 1998
21998
Специфіка православної релігійної ідентичності у контексті формування національної тожсамості
ОБ Клименко
ступ. канд. філос. наук. Донецьк. 2010, 0
2
Этимологическая герменевтика: традиции и интерпретации
ВЮ Попов
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
12012
Чотири навігації давньогрецького духу
ВЮ Попов
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
12012
Ім'я" ΤΑỦΤὉΝ" у теологічній ономасіології Діонісія Ареопагіта
В Попов
Схід, 2012
12012
Виклик постмодерну: нова історико-філософська методологія?
ВЮ Попов
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, 72-76, 2011
12011
Слово" όμοоύσιος" та категорія тотожності в християнській теології та релігійній філософії
В Попов
Схід, 2011
12011
Космос і олам як дві моделі пізньоантичної ідентичності
В Попов
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
12011
Категорія тотожності у метафізиці Аристотеля
ВЮ Попов
Наука. Релiгiя. Суспільство.–Наука i освіта, 2009
12009
Weltanschauung: 12 нарисів з історії концепту «світогляд»
В Попов
МОНОГРАФІЯ, 2019
2019
Соціально-колективні та індивідуальні виміри поняття «світогляд»(Social-collective and individual dimensions of the concept of «worldview-as-map»)
В Попов, О Попова
Вид-во НаУОА, 2019
2019
Religious dimensions of modern Ukrainian worldview
P V.
Proceedings of the Fourth International Conference of European Academy of …, 2019
2019
Weltkriegsphilosophie і філософська антропологія Макса Шелера
ОВП В.Ю.Попов
Антропологічні виміри філософських досліджень. Збірник наукових праць, 2018
2018
Ідеологія та світогляд на пострадянському просторі
ОВП В.Ю.Попов
International relations review. – Olsztyn– № 2. – 2018. – Р. 210-219., 210-219., 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20