Віра Додонова, Вера Додонова, Vera Dodonova
Віра Додонова, Вера Додонова, Vera Dodonova
Professor of Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv University
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Постнекласичний дискурс соціальної раціональності: монографія
В Додонова
Донецьк: вид-во ДонНУ, 2011
152011
Polemological Paradigm of Hybrid War Research
R Dodonov, H Kovalskyi, V Dodonova, M Kolinko
Philosophy and Cosmology 19, 97-109, 2017
132017
Соціологія: Навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України
Р Додонов, В Додонова
Донецьк, 2004
82004
Rusin history in the creative legacy of Vladimir Vernadsky
R Dodonov, O Aleksandrova, V Dodonova
Rusin 56, 92-109, 2019
72019
Monologues about the Donbas
V Dodonova, R Dodonov
Selected works on the issues of Eastern-Ukrainian conflict. Kyiv, 2018
7*2018
Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma
V Dodonova, R Dodonov, O Aleksandrova, O Popovich, Y Omelchenko
Analele Universităţii din Craiova. Istorie 10 (2-36), 153-164, 2019
62019
The conflict in Eastern Ukraine in a mirror of social and philosophical reflection
V Dodonova
Niland LTD Publishing, 2016
52016
Дорожня карта вирішення східноукраїнського конфлікту як форма організації громадянської активності
B Додоновa
Вісник Донецького національного університету. Сер. Б: Гуманітарні науки, 353-359, 2015
42015
Socialist aberrations of Donbas and conservative modernization of Russia. doi.org/10.21847/1728-9343.2015.2(134).40318
V Dodonova
Skhid, 151-155, 2015
4*2015
Плюралізм як напрям розвитку світоглядної свідомості суспільствa
4*2008
Структура сучасної політичної свідомості в Україні
В Додонова
Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини …, 1999
4*1999
Соціально-філософський аналіз детермінант формування екологічної свідомості
МІ ХИЛЬКО, ОВ ДОБРИДЕНЬ
4
Монологи про Донбас. Вибрані праці з проблематики східноукраїнського конфлікту. Monologues about Donbass. Selected works on the issues of Eastern-Ukrainian conflict
В Додонова, Р Додонов
Київ: Видавець Руслан Халіков, 2018
3*2018
Дискурс кривд та образ: претензії Донбасу до України. Discourse of Insults and Abuse: Donbass’s claims against Ukraine.
V Dodonova
Вісник Донецького національного університету. Серія філософські науки., 93-109., 2016
3*2016
War and Peace: Ways to Peace in War in the Eastern Ukraine. Війна та мир: шляхи до миру в війні на Сході України.
I Dulebova, H Kovalskyi, V Dodonova, V Biletsky
Схід. Інформаційно-аналітичний журнал, 59-65, 2018
2*2018
Соціалістичні аберації Донбасу і консервативна модернізація Росії
В Додонова
Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій, 352-363, 2015
22015
Соціальна раціональність як предмет постнекласичного дискурсу: автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03.
ВІ Додонова
К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2012
22012
Соціальна раціональність як предмет постнекласичного дискурсу [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03. 464 арк.
ВІ Додонова
Донецьк : Донец. нац. ун-т., 2012
22012
Проблема взаємозв’язку наукової та позанаукової форм пізнання у творчій спадщині В.І. Вернадського
В Додонова
Ноосфера. Збірник філософських праць, 51-57, 2003
22003
Політизація духовної сфери суспільства як фактор збагачення політичної свідомості
В Додонова
Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини …, 2000
22000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20