Подписаться
Булуй Олексій Григорович; Buluy Oleksiy (ORCID:0000-0003-3368-4835)
Булуй Олексій Григорович; Buluy Oleksiy (ORCID:0000-0003-3368-4835)
Поліський національний університет, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене polissiauniver.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів»: автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.00. 04–економіка та управління …
ОГ Булуй
ОГ Булуй, 2007
62007
Методика оцінки ефективності функціонування обслуговуючих кооперативів
ВВ Зіновчук, ЮБ Бродський, ОГ Булуй
Роль соціального капіталу та локальних ініціатив у забезпеченні сільського …, 0
6
Екологічні поселення як механізм управління багатофункціональним розвитком сільських територій
ВП Якобчук, ОФ Присяжнюк, МФ Плотнікова, ОГ Булуй
Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії …, 2019
52019
Моделювання межі беззбитковості виробництва продукції у сільськогосподарському підприємстві Житомирський національний агроекологічний університет
ОГ Булуй
Режим доступу: https://www. pdaa. edu. ua/sites/default/files/nppdaa/5.3/58. pdf, 0
3
Психологічні засади управління інформаційною безпекою, інтелектуальним капіталом та інноваційним розвитком громад
В Архип, Є Ходаківський, О Булуй, М Плотнікова
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2021
22021
Власні джерела фінансування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирської області
ОГ Булуй
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 339-345, 2012
22012
Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарської кооперації в Житомирській області
ОГ Булуй
Агроінком, 2000
22000
Особливості формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при сільських громадах на засадах бізнес-планування
ТВ Швець, ОГ Булуй
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 180-190, 2016
12016
Напрями удосконалення підтримки інноваційного розвитку молочного скотарства
О Скидан, Т Швець, О Булуй
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 178-187, 2014
12014
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
ОГ Булуй, ОФ Присяжнюк
«УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ …, 2021
2021
Психологічні засади управління та планування інноваційним регіональним розвитком територіальних громад
ЄБ Ходаківський, АБ Войтенко, МФ Плотнікова, ОГ Булуй
Інвестиції: практика та досвід, 58-64, 2021
2021
ГАРМОНІЗАЦІЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
МФ Плотнікова, ОГ Булуй
ББК У5 Б14, 264, 2017
2017
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ ВОДИ В УМОВАХ АГРОЛАНДШАФТІВ
ОГ Булуй, МЛ Васильєв
ЗБІРНИК ТЕЗ КРУГЛОГО СТОЛУ, 5, 2017
2017
Інтеграційні процеси в агробізнесі України та перспективи формування агропродовольчих кластерів
ОГ Булуй
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ
МФ Плотнікова, ОГ Булуй
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 133, 2017
2017
Редакційна колегія
ОВ Скидан, Л РОМАНЧУК, Р Юліус, Г РАДЗЯВИЧЮС, І АБРАМОВА, ...
2017
Кооперативізація територій як механізм їх інноваційно-інвестиційного розвитку
МФ Плотнікова, ОГ Булуй
Причорноморські економічні студії, 39-42, 2016
2016
Перспективи активізації навчального процесу за допомогою сучасних інформаційних технологій
ОГ Булуй
Житомирський національний агроекологічний університет, 2015
2015
Лізинг як інструмент інвестування молочного скотарства Leasing as a tool of investment of dairy cattle breeding
GA Булуй О. Г., Buluy O., Гуменюк А. О.
Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки, 31–39, 2014
2014
Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності сільськогосподарських кооперативів
ОГ Булуй
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20