Лариса Савош
Лариса Савош
доцент, Луцький НТУ
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародний туризм
інші Божидарнік Т.В., Божидарнік Н.В.
16*2011
Економічна безпека регіону: оцінка та механізми забезпечення
СЛВ Ковальська Л.Л.
Економічний форум 4, 89-95, 2014
132014
Економічна безпека регіону: оцінка та механізми забезпечення
ЛЛ Ковальська, ЛВ Савош
Економічний форум, 89-95, 2014
132014
Економіко-математичне моделювання розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного регіону
ОМ Лютак, ЛВ Савош, ОЯ Кравчук
Актуальні проблеми економіки, 230-238, 2013
112013
Otsinka konkurentospromozhnosti rehionu ta mekhanizmy yii pidvyshchennia [Evaluation of the competitiveness of the region and mechanisms to improve it]
L Kovalska
Lutsk: Nadstyria, 2007
92007
Features of the use of alternative energy sources in Ukraine and the world
OB O. Liutak
Baltic Journal of Economic Studies 3 (4), 151-157, 2017
62017
TRANSIT CAPACITY REGION: EVALUATION AND OPTIMIZATION OF LINES.
L Kovalska, L Savosh, L Pavliuk
Economic Annals-XXI, 2014
52014
Використання логістики для успішного ведення бізнесу в умовах глобалізації
ЛВ Павлюк, ЛВ Савош
Науковий вісник Полтавського національного університету імені Юрія …, 2011
52011
Щодо перспектив розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації [Електронний ресурс]
ЛВ Савош
Економічні науки: зб. наук. пр. Серія «Економічна теорія та економічна …, 2011
52011
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА: ОЦЕНКА И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
С Ковальская
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 3, 2015
3*2015
Аналіз митно-тарифного регулювання міжнародної торгівлі України
ЛВ Савош, ОО Шулім, КА Савош
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 274-283, 2015
32015
Транзитний потенціал регіону: оцінка та напрями оптимізації
ЛЛ Ковальська, ЛВ Савош, ЛВ Павлюк
Економічний часопис-ХХІ, 82-85, 2014
32014
Перспективи використання потенціалу фондового ринку для забезпечення фінансування реалізації транскордонних туристичних проектів регіону
ОМ Лютак, ЛВ Савош, ОВ Баула
Актуальні проблеми економіки, 221-228, 2014
32014
Про перебудову бізнесу на основі логістичного підходу
ЛВ Павлюк, ЛВ Савош
Збірник наукових праць Луцького НАУ. Серія «Економіка та менеджмент».–Луцьк …, 2010
32010
Реформування підприємств аграрної сфери регіону: за матеріалами Волинської області
ВІ Павлов, ВМ Заремба, ЛВ Савош
Nadstyr'i︠a︡, 1999
31999
Экономическая безопасность региона: оценка и механизмы обеспечения [Електронний ресурс]
ЛЛ Ковальська
Режим доступу: http://www. irbis-nbuv. gov. ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis, 0
3
Теоретичні основи транскордонного співробітництва
ЛВ Савош, ОВ Савченюк
Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія, 152-158, 2014
22014
Международный туризм: учеб. пособие.
ТВ Божидарник, НВ Божидарник, ЛВ Савош
К.: Центр учебной литературы, 2012
22012
Щодо особливих випадків при застосування методики множинного регресійного аналізу для управління витратами
ЛВ Савош
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 93-100, 2010
22010
Прогнозування розвитку агросервісу для обслуговування сільськогосподарських підприємств регіону/Павлюк ЛВ, Савош ЛВ-Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових …
ЛВ Павлюк
Т. ІІІ.–Дніпропетровськ: ДНУ, 755-761, 2007
22007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20