Олена Локшина (Olena Lokshyna)
Олена Локшина (Olena Lokshyna)
Інститут педагогіки НАПН України, відділ порівняльної педагогіки
Verified email at despro.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.)
ОІ Локшина
СПД Богданова АМ, 2009
2422009
Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу
О Локшина
Шлях освіти 1, 16-21, 2007
932007
Становлення компетентнісної ідеї в європейській освіті
ОІ Локшина
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі…, 2009
592009
Моніторинг якості освіти: світовий досвід
ОІ Локшина
Педагогіка і психологія, 108-116, 2003
512003
Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи
ОІ Локшина
Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські…, 2004
412004
Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу
ОІ Локшина
Інститут педагогіки, 2011
342011
Тенденція як категорія порівняльної педагогіки/Олена Локшина
О Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 8, 2011
292011
Порівняльна педагогіка: здобутки двохсотлітнього розвитку та сучасні проблеми
О Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 6-15, 2010
272010
Контроль та оцінка успішності учнів у школах Західної Європи
ОІ Локшина
К.: КМІУВ імені Б. Грінченка, 2002
272002
Інновації в оцінюванні навчальних досліджень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу
О Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 2009
252009
Етапи розвитку стратегії Європейського Союзу у галузі освіти
OI Lokshyna
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (1), 2007
242007
Сутність та структура професійної компетентності педагога
І Шмиголь
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 197-204, 2011
23*2011
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
202009
Становлення та розвиток моніторингу якості освіти: світовий вимір
О Локшина
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи/за…, 2004
192004
Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії
ГП Бутенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
172006
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи
ОІ Локшина, Т Лукіна, О Ляшенко
Київ: КІС, 2004
172004
Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: рекомендації з освітньої політики/[під ред. ОІ Локшиної]
ОІ Локшина
К.: КІС 160, 2004
172004
" Компетентнісна" ідея в освіті зарубіжжя: успіхи та проблеми реалізації
ОІ Локшина
Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації, 51-59, 2014
142014
Про розвиток шкільної освіти Англії на сучасному етапі
ОІ Локшина
Педагогіка і психологія 2, 119-127, 2001
142001
Європейські концепції професійної підготовки вчителів
О Локшина
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 204-210, 2011
132011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20