Олена Локшина (Olena Lokshyna)
Олена Локшина (Olena Lokshyna)
Інститут педагогіки НАПН України, відділ порівняльної педагогіки
Verified email at despro.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.)
ОІ Локшина
СПД Богданова АМ, 2009
1952009
Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу
О Локшина
Шлях освіти 1, 16-21, 2007
662007
Становлення «компетентнісної» ідеї в європейській освіті
ОІ Локшина
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі …, 2009
512009
Моніторинг якості освіти: світовий досвід
ОІ Локшина
Педагогіка і психологія, 108-116, 2003
512003
Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи
ОІ Локшина
Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські …, 2004
342004
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects]
NM Bibik, LS Vashchenko, OI Lokshyna, OV Ovcharuk
Kyiv: KIS (in Ukrainian), 2004
262004
Тенденція як категорія порівняльної педагогіки/Олена Локшина
ОІ Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 8, 2011
242011
Порівняльна педагогіка: здобутки двохсотлітнього розвитку та сучасні проблеми
О Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 6-15, 2010
222010
Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу
ОІ Локшина
Інститут педагогіки, 2011
212011
Контроль та оцінка успішності учнів у школах Західної Європи
ОІ Локшина
К.: КМІУВ імені Б. Грінченка, 2002
212002
Сутність та структура професійної компетентності педагога
І Шмиголь
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 197-204, 2011
152011
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
152009
Становлення та розвиток моніторингу якості освіти: світовий вимір
ОІ Локшина
К.: КІ С, 28-39, 2004
152004
Етапи розвитку стратегії Європейського Союзу у галузі освіти [Електронний ресурс]
ОІ Локшина
ITZN/em2/content/07loiuet. html, 0
15
Міжнародні порівняльні дослідження якості знань учнів як інструмент діагностики якості освітніх систем
ОІ Локшина
Педагогіка і психологія, 60-70, 2007
142007
Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії
ГП Бутенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
142006
Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: рекомендації з освітньої політики/[під ред. ОІ Локшиної]
ОІ Локшина
К.: КІС 160, 2004
142004
Інновації в оцінюванні навчальних досліджень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу
О Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 2009
122009
Про розвиток шкільної освіти Англії на сучасному етапі
ОІ Локшина
Педагогіка і психологія, 119-127, 2001
122001
Monitorynh yakosti osvity: svitovi dosiahnennia ta ukrainski perspektyvy [Monitoring the quality of education: world achievements and Ukrainian perspectives]
OI Lokshyna, T Lukina, O Liashenko
Kyiv, КІС (ukr), 2004
112004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20