Подписаться
Олена Локшина (Olena Lokshyna)
Олена Локшина (Olena Lokshyna)
Інститут педагогіки НАПН України, відділ порівняльної педагогіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене despro.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.)
ОІ Локшина
СПД Богданова АМ, 2009
3062009
Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу
О Локшина
Шлях освіти 1, 16-21, 2007
1052007
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
73*2011
Становлення «компетентнісної» ідеї в європейській освіті
ОІ Локшина
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі …, 2009
662009
Моніторинг якості освіти: світовий досвід
ОІ Локшина
Педагогіка і психологія, 108-116, 2003
582003
Тенденція як наукова категорія порівняльної педагогіки
О Локшина
Studies in Comparative Education, 2011
522011
Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи
ОІ Локшина
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
482004
Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу
ОІ Локшина
Інститут педагогіки, 2011
432011
Інновації в оцінюванні навчальних досліджень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу
О Локшина
Studies in Comparative Education, 2009
412009
Порівняльна педагогіка: здобутки двохсотлітнього розвитку та сучасні проблеми
О Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 6-15, 2010
362010
Сутність та структура професійної компетентності педагога
І Шмиголь
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 197-204, 2011
32*2011
Етапи розвитку стратегії Європейського Союзу у галузі освіти
OI Lokshyna
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (1), 2007
292007
Контроль та оцінка успішності учнів у школах Західної Європи
ОІ Локшина
К.: КМІУВ імені Б. Грінченка, 2002
292002
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
242009
Становлення та розвиток моніторингу якості освіти: світовий вимір
ОІ Локшина
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи/за …, 2004
242004
" Компетентнісна" ідея в освіті зарубіжжя: успіхи та проблеми реалізації
ОІ Локшина
Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації, 51-59, 2014
232014
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи
ОІ Локшина
Київ: КІС, 2004
232004
Порівняльна педагогіка в Україні у вимірі розвитку світової компаративістики
ОІ Локшина
Український педагогічний журнал, 36-46, 2015
182015
Європейська довідкова рамка ключових компетентностей для навчання впродовж життя: оновлене бачення 2018 року
ОІ Локшина
Український педагогічний журнал 3, 21-30, 2019
172019
Європейські концепції професійної підготовки вчителів
О Локшина
Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету …, 2011
172011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20