Олена Локшина (Olena Lokshyna)
Олена Локшина (Olena Lokshyna)
Інститут педагогіки НАПН України, відділ порівняльної педагогіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене despro.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.)
ОІ Локшина
СПД Богданова АМ, 2009
2572009
Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу
О Локшина
Шлях освіти 1, 16-21, 2007
972007
Становлення «компетентнісної» ідеї в європейській освіті
ОІ Локшина
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі …, 2009
592009
Моніторинг якості освіти: світовий досвід
ОІ Локшина
Педагогіка і психологія, 108-116, 2003
522003
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
462011
Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи
ОІ Локшина
Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські …, 2004
432004
Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу
ОІ Локшина
Інститут педагогіки, 2011
382011
Тенденція як категорія порівняльної педагогіки/Олена Локшина
О Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 8, 2011
302011
Порівняльна педагогіка: здобутки двохсотлітнього розвитку та сучасні проблеми
О Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 6-15, 2010
302010
Сутність та структура професійної компетентності педагога
І Шмиголь
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 197-204, 2011
27*2011
Інновації в оцінюванні навчальних досліджень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу
О Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 2009
272009
Контроль та оцінка успішності учнів у школах Західної Європи
ОІ Локшина
К.: КМІУВ імені Б. Грінченка, 2002
272002
Етапи розвитку стратегії Європейського Союзу у галузі освіти
OI Lokshyna
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (1), 2007
262007
Становлення та розвиток моніторингу якості освіти: світовий вимір
О Локшина
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи/за …, 2004
212004
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
202009
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи
ОІ Локшина, Т Лукіна, О Ляшенко
Київ: КІС, 2004
192004
Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії
ГП Бутенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
172006
Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: рекомендації з освітньої політики/[під ред. ОІ Локшиної]
ОІ Локшина
К.: КІС 160, 2004
172004
" Компетентнісна" ідея в освіті зарубіжжя: успіхи та проблеми реалізації
ОІ Локшина
Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації, 51-59, 2014
152014
Про розвиток шкільної освіти Англії на сучасному етапі
ОІ Локшина
Педагогіка і психологія 2, 119-127, 2001
152001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20