Олена Локшина (Olena Lokshyna)
Олена Локшина (Olena Lokshyna)
Інститут педагогіки НАПН України, відділ порівняльної педагогіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене despro.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.)
ОІ Локшина
СПД Богданова АМ, 2009
2172009
Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу
О Локшина
Шлях освіти 1, 16-21, 2007
722007
Становлення «компетентнісної» ідеї в європейській освіті
ОІ Локшина
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі …, 2009
552009
Моніторинг якості освіти: світовий досвід
ОІ Локшина
Педагогіка і психологія, 108-116, 2003
512003
Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи
ОІ Локшина
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
402004
Тенденція як категорія порівняльної педагогіки/Олена Локшина
ОІ Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 8, 2011
272011
Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу
ОІ Локшина
Інститут педагогіки, 2011
262011
Порівняльна педагогіка: здобутки двохсотлітнього розвитку та сучасні проблеми
О Локшина
Порівняльно-педагогічні студії, 6-15, 2010
252010
Контроль та оцінка успішності учнів у школах Західної Європи
ОІ Локшина
К.: КМІУВ імені Б. Грінченка, 2002
252002
Етапи розвитку стратегії Європейського Союзу у галузі освіти [Електронний ресурс]
ОІ Локшина
ITZN/em2/content/07loiuet. html, 0
20
Сутність та структура професійної компетентності педагога
І Шмиголь
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 197-204, 2011
182011
Становлення та розвиток моніторингу якості освіти: світовий вимір
О Локшина
К.: КІ С, 28-39, 2004
182004
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
172009
Інновації в оцінюванні навчальних досліджень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу
О Локшина
Studies in Comparative Education, 2009
162009
Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії
ГП Бутенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
162006
Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: рекомендації з освітньої політики/[під ред. ОІ Локшиної]
ОІ Локшина
К.: КІС 160, 2004
162004
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи
ОІ Локшина
Київ: КІС, 2004
152004
" Компетентнісна" ідея в освіті зарубіжжя: успіхи та проблеми реалізації
ОІ Локшина
Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації, 51-59, 2014
132014
Про розвиток шкільної освіти Англії на сучасному етапі
ОІ Локшина
Педагогіка і психологія, 119-127, 2001
132001
Міжнародні порівняльні дослідження якості знань учнів як інструмент діагностики якості освітніх систем
ОІ Локшина
Педагогіка і психологія, 60-70, 2007
122007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20