Ганна Процик (Hanna Protsyk)
Ганна Процик (Hanna Protsyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технології навчання писемного мовлення на заняттях англійської мови
ГМ Процик
Матеріали XХ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
12017
Персонологія в системі підготовки майбутніх учителів
ПГ М.
International scientific and practical conference "Current trends and …, 2020
2020
Пізнавальна активність особистості як ціннісний орієнтир
ПГ М.
II Міжнародна науково-практична конференція "Ціннісні орієнтири в сучасному …, 2020
2020
Розвиток пізнавальної активності студентів
HM Protsyk
Медична освіта : наук.-практ. журн 2, 113-121., 2020
2020
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
ПГ Михайлівна
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної …, 2020
2020
Метод проєктів: минуле і майбутнє
HM Protsyk
Медична освіта : наук.-практ. журн, 67-71, 2020
2020
Ігрові технології як спосіб активізації пізнавальної діяльності
ПГ М.
Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної …, 2019
2019
ІНОЗЕМНА МОВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ XXI СТ.
ПГ М.
Збірник тез II Міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів …, 2019
2019
Використання кейс-технологій на заняттях іноземної мови
ГМ Процик, ЛА Джиджора
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
English for Study and Work A Course book In-class Activities
O Bodnar, S Fedak, I Hinsirovska, N Denysiuk, O Perenchuk, I Plavutska, ...
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ГМ Процик
Збірник тез доповідей 2, 230, 2015
2015
Навчальні проекти з іноземної мови для студентів.
Г Процик
Збірник тез доповідей наукової конференції, Стр. 292, 2014
2014
Розвиток навичок аудіювання. система вправ
Г Процик
Збірник тез доповідей наукової конференції, Стр. 55, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13