Василь Мойсишин, Vasyl Moisyshyn
Василь Мойсишин, Vasyl Moisyshyn
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
LES of n-dodecane spray combustion using a multiple representative interactive flamelets model
M Davidovic, T Falkenstein, M Bode, L Cai, S Kang, J Hinrichs, H Pitsch
Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles 72 (5), 29, 2017
232017
The impact of vibration mechanism’installation place on the process of retrieving stuck drill pipe
V Moisyshyn, K Levchuk
Mining of mineral deposits, 65-76, 2016
82016
Основи механіки бурильної колони при поглибленні свердловин роторним способом
ВМ Мойсишин
Дис.… д-ра техн. наук.–Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1996
71996
Комбіноване руйнування гірських порід при бурінні глибоких свердловин
ЕМ Барановський, ВМ Мойсишин
ІФНТУНГ, 2006
62006
Головне завдання геомеханіки у вирішенні проблем глибокого буріння
ЕМ Барановский, ВМ Мойсишин
ІФНТУНГ, 2006
52006
Енергетичні теорії міцності та їх використання в механіці гірських порід
ЕМ Барановський, ВМ Мойсишин
ІФНТУНГ, 2005
52005
Новий підхід до вирішення проблеми стійкості стовбура свердловини
ЕМ Барановський, ВМ Мойсишин
ІФНТУНГ, 2005
52005
Определение динамической составляющей осевой нагрузки на долото по данным колебаний верхней части бурильной колонны
ВИ Векерик, ВМ Мойсишин
Известия высших учебных заведений. Нефть и газ, 22-26, 1986
51986
Математична модель ліквідації прихоплень бурильної колони ударним способом
ВМ Мойсишин, КГ Левчук
Вібрації в техниці та технологіях, 84-93, 2014
42014
Вплив механічних властивостей матеріялу на динаміку прихоплених бурильних труб
КГ Левчук, ВМ Мойсишин, ІВ Цідило
Металлофизика и новейшие технологии, 2016
32016
The use of the spatial characteristics technique with the view of estimating the explosion wave impact on the stuck drilling string zone
V Moisyshyn, V Yacyshyn, O Vytyaz
Archives of Mining Sciences 57 (3), 2012
32012
Про натуральні граничні умови на долоті при розв'язку загальної задачі стійкості бурильної колони
ВМ Мойсишин, ЄІ Крижанівський, ІВ Воєвідко
ІФНТУНГ, 2007
32007
Predicting remaining lifetime of drill pipes basing upon the fatigue crack kinetics within a pre-critical period
V Tyrlych, V Moisyshyn
Mining of Mineral Deposits 13 (3), 127-133, 2019
22019
Осередки культурно-громадських товариств, що діяли в Побережжі до вересня 1939 року
ВМ Мойсишин
Прикарпатський вісник НТШ. Думка, 238-244, 2017
22017
Про археологічні дані та писемні джерела з історії села Побережжя
ЄІ Крижанівський, ВМ Мойсишин, НМ Руско
Прикарпатський вісник НТШ. Думка, 226-243, 2016
22016
Статистичний аналіз результатів стендових експериментальних досліджень зміни осьової сили при бурінні долотом ІІІ 93С
ВМ Мойсишин, ОМ Лисканич, АІ Масьовський
PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, 232-249, 2015
22015
Обсадні труби та їх з’єднання: аналіз сортаменту, оцінка напружено-деформованого стану
ВМ Мойсишин, ВВ Сіренко
Буріння нафтових і газових свердловин.–Науковий вісник ІФНТУНГ, 23, 2010
22010
Оцінка дії вибухової хвилі на прихоплену ділянку бурильної колони
ВМ Мойсишин, ВД Яцишин, ВІ Векерик
ІФНТУНГ, 2010
22010
Кореляційні емпіричні залежності між статичною складовою навантаження на долото та механічною швидкістю буріння за різних значень жорсткості компоновки стендового інструменту
РБ Щербій, МВ Мойсишин, БД Борисевич
ІФНТУНГ, 2010
22010
Застосування методу просторових характеристик для вивчення напружено-деформованого стану прихопленої бурильної колони під дією вибухової хвилі
ВМ Мойсишин, ВД Яцишин
PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, 58-74, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20