Ірина Гузенко
Ірина Гузенко
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діалог як елемент процесу виховання студентів
БМ Гузенко І.
Вісник Львівського університету. Педагогічна серія, 314-319, 2005
22005
Особливості підготовки вчителя фізичної культури до виховання у молоді національної свідомості
БМ Гузенко І.
Молода спортивна наука України 2 (6), С. 520-524, 2002
22002
Вплив здорового способу життя на національний характер українського народу
ГІ Берко П., Борищак М.
Здоровий спосіб життя: Збірник наукових статей., 10-17, 2005
1*2005
Пути и условия повышения эффективности воздействия средств воспитательной работы на формирование личности будущего учителя физической культуры
Г И.
Вестник ЗабГУ, 26-30, 2014
2014
Виховний чинник у формуванні мовної грамотності студентів
Г І.
Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних …, 2013
2013
Удосконалення мовлення спортовця як запорука ефективної професійної підготовки
Г І.
Збірник наукових статей, присвячений 65-річчю ЛДУФК: Гуманітарні дисципліни …, 2011
2011
Еволюція філософського світогляду Лесі Українки
БМ Берко П., Гузенко І.
Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки (Голов …, 2011
2011
Взаємозв’язок гуманітарної та професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту
ГІ Борищак М.
Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки, 102-113, 2010
2010
Духовний світ Андрея Шептицького
БМ Берко П., Гузенко І.
Проблема людської вітальності в філософії і медицині: Матеріали круглого …, 2010
2010
Роль фізичної культури у зміцненні власного здоров’я і волі у контексті біоетики
КБ Борищак М., Гузенко І.
Роль фізичної культури у зміцненні власного здоров’я і волі у контексті …, 2009
2009
Біоетичне розуміння евтаназії
КБ Борищак М., Гузенко І.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Біоетика в системі …, 2009
2009
Ціннісна орієнтація молоді з різними типами світогляду
ГІ Берко П.
Методичні матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7 липня 2006 …, 2006
2006
Культура спілкування як умова формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури
Г І.
Гуманітарний вісник: Зб. наук. пр. каф. соц. і гуманіт. дисц. / Голова ред …, 2006
2006
Культура спілкування як умова формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури
Г І.
Гуманітарний вісник: Зб. наук. пр. каф. соц. і гуманіт. дисц. / Голова ред …, 2006
2006
Іван Франко про гармонійні взаємини в родині
ГІ Борищак М.
Іван Франко: світло слова: Матеріали науково-теоретичної конференції, 50-51, 2006
2006
Місце і роль філософії у вихованні. Державна концепція виховання української молоді (традиції, досвід, перспективи)
ГІ Берко П.
Методичні матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 35-42, 2006
2006
Світоглядне розуміння туризму
ГІ Берко П., Борищак М.
Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: Матеріали …, 2006
2006
Масові виховні заходи у вищому навчальному закладі фізичної культури
Г І.
Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури …, 2005
2005
Франківський тип людини в етнокультурі українського народу
ГІ Борищак М.
Матеріали міжнародної наукової конференції 16-17 грудня 2005 року, 6-7, 2005
2005
Методологічні засади виховання молоді на сучасному етапі
ГІ Берко П.
Лабіринти еволюції становлення людини і людства: Матеріали Міжнародної …, 2005
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20