Юрій Древаль / Yuriy Dreval / Юрий Древаль
Юрій Древаль / Yuriy Dreval / Юрий Древаль
National university of civil protection of Ukraine / Національний університет цивільного захисту
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuczu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток
ОМ Бандурка, ЮД Древаль
Vyd-vo Universytetu vnutrishnikh sprav, 1999
461999
Парламентаризм у політичній системі України (політикоправовий аналіз): монографія
ЮД Древаль
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003
272003
Механізми державного управління як наукова проблема
ЮД Древаль
Державне будівництво, 2009
132009
Організація і діяльність парламентів: теоретико-методологічні засади
ЮД Древаль
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 2009
132009
До питання про теорію переходу від авторитаризму до демократії
ЮД Древаль
Актуальні проблеми державного управління, 42-49, 2008
112008
Безпека особистості як фактор сучасних державно-управлінських відносин
YD Dreval
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2015
102015
До питання про сутніть та зміст механізмів державного управління
ЮД Древаль
Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія …, 2014
102014
Формування та функціонування парламентської більшості (досвід європейських країн)
ЮД Древаль
ЛРІДУ НАДУ, 2009
102009
Парламентаризм «приглушений» чи раціональний?
Ю Древаль
Віче, 2003
72003
Безпека особистості в конфліктному соціумі
ЮД Древаль
Державне будівництво, 2013
52013
Політична реформа: вдосконалення політичних інститутів, чи… з пастки в пастку
ЮД Древаль
Віче, 2005
52005
Парламенти і парламентаризм: уроки і перспективи
Ю Древаль
Вiче, 35, 1999
51999
Механізми державного управління вищою освітою в Україні: проблеми формування та вдосконалення
ЮД Древаль
НУЦЗУ, 2014
42014
Парламентські комунікації
ЮД Древаль
Державне будівництво, 2011
42011
Участь комітетів (комісій) у забезпеченні механізму парламентського контролю
ЮД Древаль
Теорія та практика державного управління, 223-229, 2009
42009
До питання про становлення українського парламентаризму (західноукраїнський досвід)
Ю Древаль
Ефективність державного управління.–Збірник наукових праць.–2008.–Вип, 14-15, 2008
42008
Організація та діяльність парламентів: державно-управлінський аспект
ЮД Древаль
дис.... д-ра наук з держ. упр 25 (02), 2011
32011
“НАЦІЯ-ДЕРЖАВА” І ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ЮД Древаль
ХарРІ НАДУ" Магістр", 2008
32008
Пряма, безпосередня і представницька демократія як форми втілення ідеї народовладдя
ЮД Древаль
URL: http://sevntu. com. ua/jspui/bitstream/-123456789/1813/1/politic 50, 55-63, 2003
32003
Принцип верховенства права в теорії та практиці державного будівництва
ЮД Древаль, ЛМ Лінецький
ХНУБА, 2019
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20