Подписаться
Сергій Кисельов/Serhii Kyselov
Сергій Кисельов/Serhii Kyselov
завідувач кафедри внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини ЗДМУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене zsmu.zp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гендерні особливості і прогностичне значення системи матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда лівого шлуночка
СМ Кисельов, СМ Киселев
Запорізький державний медичний університет, 2015
52015
Особливості змін гемостазу під впливом різних режимів антиагрегантної терапії хворих на Q-інфаркт міокарда
СМ Кисельов
Патологія, 34-38, 2014
52014
Предикторы развития аневризмы левого желудочка у больных острым передним Q-инфарктом миокарда
ВД Сыволап, СМ Киселев
Патологія, 45-48, 2013
52013
Уровень матриксной металлопротеиназы-9 и ремоделирование миокарда у больных острой постинфарктной аневризмой левого желудочка
ВД Сыволап, СМ Киселев
Запорожский медицинский журнал, 39-42, 2013
52013
Инсулинорезистентность: механизмы развития, возможности коррекции
ВД Сыволап, ВГ Каджарян, ДА Лашкул, СМ Киселев
Запорожский медицинский журнал, 56-62, 2009
52009
Regulation of extracellular matrix in patients with Q-wave myocardial infarction after thrombolytic therapy
VD Syvolap, SM Kyselov
ЗДМУ, 2014
42014
Вплив тромболітичної терапії на стан системи матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів у хворих на Q-інфаркт міокарда
СМ Кисельов
Запорожский медицинский журнал, 8-11, 2014
42014
Зміни міжклітинного матриксу під впливом антикоагулянтної терапії у хворих на Q-інфаркт міокарда після тромболізису
СМ Кисельов
Запорожский медицинский журнал, 40-43, 2014
42014
Вплив діуретиків з антіальдостероновою дією на стан міжклітинного матриксу та раннє постінфарктне ремоделювання лівого шлуночка хворих на Q-інфаркт міокарда
СМ Кисельов
Запорожский медицинский журнал, 26-30, 2015
32015
Порівняльне оцінювання впливу антикоагулянтної терапії на коагуляційний та агрегаційний гемостаз у хворих на Q-інфаркт міокарда після тромболізису
ВД Сиволап, СМ Кисельов
Запорожский медицинский журнал, 28-31, 2014
32014
Состояние системы гемостаза и ремоделирование сердца у больных Q-инфарктом миокарда с острой аневризмой и пристеночным тромбом левого желудочка
ВД Сыволап, СМ Киселев
Запорожский медицинский журнал, 48-51, 2014
32014
Клінічна ефективність і переносимість тіодарону у хворих на гострий інфаркт міокарда
ВД Сиволап, ОВ Назаренко, СМ Кисельов, ДА Лашкул
Запорожский медицинский журнал, 112-115, 2010
32010
Інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою лівого шлуночка: клінічні і структурно-функціональні особливості перебігу, діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти
СМ Кисельов
Запорізький державний медичний університет, 2016
22016
Зміни гуморальних факторів, показників раннього післяінфарктного ремоделювання серця під впливом антикоагулянтної терапії у хворих на Q-інфаркт міокарда
SM Kyseliov
Буковинський медичний вісник 19 (1 (73)), 68-73, 2015
22015
Особливості вегетативної регуляції роботи серця та добового профілю артеріального тиску у хворих на гострий інфаркт міокарда, що ускладнений аневризмою лівого шлуночка
СМ Кисельов
Запорожский медицинский журнал, 18-22, 2015
22015
Гендерні та вікові особливості змін вмісту протеїну С, фактора Віллебранда, молекул судинної адгезії sVCAM-1 у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда лівого шлуночка
СМ Кисельов
Запорожский медицинский журнал, 15-20, 2015
22015
Вплив блокади ренін-ангіотензин-альдостеронової системи на активність системного запалення та ремоделювання лівого шлуночка у хворих на Q-інфаркт міокарда
СМ Кисельов, СМ Киселев
Запорізький державний медичний університет, 2015
22015
Фактори ризику формування ниркової дисфункції при хронічній серцевій недостатності ішемічного генезу
ВД Сиволап, ДА Лашкул
Запорожский медицинский журнал, 25-30, 2015
22015
Незалежні предиктори формування аневризми лівого шлуночка у гострому періоді q-інфаркта міокарда
СМ Кисельов
ScienceRise 10 (3 (15)), 58-63, 2015
22015
Вплив бета-адреноблокаторів на структурно-функціональні показники серця у хворих на гострий q-інфаркт міокарда
СМ Кисельов
ScienceRise 11 (3 (16)), 39-44, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20