Рахно Михайло Юрійович, Рахно Михаил, Rakhno Mykhailo
Рахно Михайло Юрійович, Рахно Михаил, Rakhno Mykhailo
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кельтский субстрат Крымской Готии
MY Rahno
Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья …, 2012
42012
Кельтизми кримсько-готської мови
МЮ Рахно
Мовні і концептуальні картини світу.–К.: Київський національний університет …, 2012
22012
Дума: этимология и исторические корни слова
МЮ Рахно
Альманах современной науки и образования, 149-151, 2013
12013
Функція кольору в давньогерманському та українському епосі
МЮ Рахно
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
12012
Кельтська ономастика Кримської Готії
М Рахно
Філологічні науки, 111-116, 2011
12011
Мовностилістичні засоби реалізації слов’янсько-скандинавських відповідностей в епічному дискурсі
МЮ Рахно
2019
Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)
МЮ Рахно, РГ Шрамко
2019
Практика усного і писемного мовлення другої іноземної мови (англійська)
МЮ Рахно, РГ Шрамко
2019
ГОТСЬКА СИМВОЛІКА В УКРАЇНСЬКІЙ ДУМІ «СОКІЛ І СОКОЛЯ»
МЮ Рахно
Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет …, 2017
2017
Tolerance, Volunteerism and Leadership= Толерантність, волонтерство та лідерство
СП Яланська, ІІ Капустян, ТІ Ніколашина, ВЛ Кравченко, МЮ Рахно, ...
Полтава: Сімон, 2016
2016
Tolerance, Volunteerism and Leadership
ІІ Капустян, СП Яланська, ТІ Ніколашина, ВЛ Кравченко, МЮ Рахно, ...
2016
Космогонія і есхатологія в українських думах і повчальних віршах та в германській міфопоетичній традиції
М Рахно
Сіверянський літопис, 375-382, 2014
2014
Символіка квітів у поезії Едґара Аллана По
М Рахно
Філологічні науки, 10-15, 2014
2014
Хижі птахи і звірі в гомерівському, скандинавському та українському епосах
МЮ Рахно
Мовні і концептуальні картини світу, 268-274, 2013
2013
Кримсько-готське місто Сківарін у контексті центральноєвропейської топоніміки
М Рахно
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 155-160, 2013
2013
Українські думи між норманізмом та антинорманізмом (1830–1850-ті роки)
М Рахно
Український історичний збірник, 2013
2013
СИМВОЛИКА ЦВЕТОВ В ПОЭЗИИ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО
М РАХНО
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ EDITORIAL BOARD, 15, 2012
2012
Епічні формули в думі про Івана Коновченка
М Рахно
Філологічні науки, 102-106, 2012
2012
Марина Зуєнко
М Рахно, З Таран, О Євланова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19