Завтур Віктор Андрійович, Завтур Виктор Андреевич, Zavtur V.A.
Завтур Віктор Андрійович, Завтур Виктор Андреевич, Zavtur V.A.
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості доказування при розгляді та вирішенні слідчим суддею та судом клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
ВА Завтур, ВА Завтур
172018
Допустимість доказів під час розгляду та вирішення слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
ВА Завтур
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 2 …, 2016
62016
Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні: навчально-практичний компендіум
ІВ Гловюк, ММ Стоянов, ВА Завтур
Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному …, 2020
32020
Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні
ІВ Гловюк, ММ Стоянов, ВА Завтур
Гловюк І. В. Використання практики Європейського суду з прав людини у …, 2017
32017
Щодо системи заходів забезпечення кримінального провадження
ВА Завтур, ВА Завтур
32016
Прокурор як суб'єкт доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження
ВА Завтур
Вісник кримінального судочинства, 140-146, 2016
32016
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження у підготовчому судовому провадженні: проблеми доказування
ВА Завтур
Вісник кримінального судочинства, 105-111, 2016
32016
Прийняття рішень про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: проблемні питання
ВА Завтур
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2016
32016
Розгляд клопотань в порядку ст. 333 КПК України: особливості доказування та вирішення
ВА Завтур
Порівняльно-аналітичне право, 242-245, 2015
32015
Поручитель як суб’єкт доказування: визначення процесуальних можливостей
ВА Завтур
Теорія та практика кримінального процесуального доказування: Збірник …, 2017
22017
Перешкоджання кримінальному провадженню" іншим чином" як підстава застосування запобіжного заходу
ВА Завтур
Одеса: Юридична література, 2016
22016
Деякі питання визнання доказів недопустимими при вирішенні слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
ВА Завтур
Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: матеріали …, 2015
22015
Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: сучасні проблеми формування судово-контрольного провадження
ВА Завтур
Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика …, 2018
12018
Деякі питання вирішення клопотань про продовження запобіжного заходу судом апеляційної інстанції
ВА Завтур
Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали …, 2017
12017
Співвідношення понять «стандарт» та «межі» доказування в контексті застосування заходів забезпечення кримінального провадження
ВА Завтур, ВА Завтур
12016
Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотання про відсторонення від посади: питання предмета доказування
ВА Завтур
Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики …, 2016
1*2016
Обґрунтування ухвал слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді застави: аналіз проблем та шляхи вдосконалення
ВА Завтур
Вісник прокуратури, 97-95, 2015
12015
Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок: деякі питання правової регламентації
ВА Завтур
Бюлетень Асоціації адвокатів України, 14-15, 2020
2020
Оцінка допустимості доказів, отриманих у порядку ст. 615 КПК України
ВА Завтур
Правове життя сучасної України: у 3 т. матеріали Міжнар. наук.-практ. коонф …, 2020
2020
Повноваження слідчого судді: навч.- метод. посібник
ІВ Гловюк, ММ Стоянов, ОВ Малахова, ВА Завтур, ІП Зіньковський
Видавничий дім "Гельветика", 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20