Олена Миколаївна Семеног /Оlena Semenog (ORCID iD 0000-0002-8697-8602;  ResearcherID:      E-2994
Олена Миколаївна Семеног /Оlena Semenog (ORCID iD 0000-0002-8697-8602; ResearcherID: E-2994
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ф-т іноземної та слов’янської філології, Кафедра української мови
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія
ОМ Семеног
Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ 403, 2005
2022005
Культура наукової української мови: навчальний посібник
ОМ Семеног
Vydavnychyĭ t︠s︡entr" Akademii︠a︡", 2010
1092010
Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури у 80-х роках ХХ століття
О Семеног
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
842005
Український фольклор
ОМ Семеног
ГДПУ, 2004
352004
Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника: навч.-метод. посіб.
О Семеног
Київ–Глухів: РВВ ГДПУ, 2003
292003
РИТОРИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
ВА Нищета
262010
Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04 …
СО Сидоренко В.
К, 2013
242013
Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки)
ОМ Семеног
212007
Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти
СОМ Солдатенко М.М.
АПН, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Глухів. держ. пед. ун-т ім …, 2008
19*2008
Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів: Навч.-метод. посіб.
ОМ Семеног
К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2002
152002
Академічна лекція як професійний комунікативний феномен
ОМ Семеног
132011
Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості
ОМ Семеног
Українська література в загальноосвітній школі., 41-44, 2008
132008
Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного краю)
ОМ Семеног
Редакційно-видавничий відділ Глухівського державного педагогічного університету., 2003
132003
Професiйна пiдготовка майбутнiх учителiв української мови i лiтератури: монографiя
ОМ Семеног
122005
Мовна особистість учителя в художній літературі
ОМ Семеног
" Фенікс", 2008
112008
Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – перше десятиліття ХХІ ст.): теорія і практика
СОМ Вовк М.П.
К.: Ін-т обдарованої дитини, 2014
102014
Фахова практика вчителя-словесника:[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
Луганськ: Ноулідж, 2011
102011
Виховний потенціал лінгвокультурології у професійній парадигмі майбутнього вчителя української мови і літератури
ОМ Семеног
102003
Родинні виховні традиції у професійній підготовці студентів педагогічних інститутів
ОМ Семеног
Дис... канд. пед. н, 1996
101996
Університетська лекція крізь призму традицій і сьогодення/О. Семеног
ОМ Семеног
Українська мова і література в школі, 47-50, 2011
92011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20