Підписатись
Олена Миколаївна Семеног /Оlena Semenog (ORCID iD 0000-0002-8697-8602;  ResearcherID:      E-2994
Олена Миколаївна Семеног /Оlena Semenog (ORCID iD 0000-0002-8697-8602; ResearcherID: E-2994
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ф-т іноземної та слов’янської філології, Кафедра української мови і
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія
ОМ Семеног
Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ 403, 2005
2972005
Культура наукової української мови: навчальний посібник
ОМ Семеног
Vydavnychyĭ t︠s︡entr" Akademii︠a︡", 2012
1732012
Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури у 80-х роках ХХ століття
О Семеног
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
1162005
Український фольклор
ОМ Семеног
ГДПУ, 2004
592004
Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04 …
СО Сидоренко В.
К, 2013
392013
Культура наукової української мови
ОМ Семеног
Київ: Академія, 121, 2010
392010
Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки)
ОМ Семеног
342007
Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника: навчальнометодичний посібник
ОМ Семеног
Київ–Глухів: РВВ ГДПУ, 2003
322003
Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів
ОМ Семеног
К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2002
302002
Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти
СОМ Солдатенко М.М.
АПН, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Глухів. держ. пед. ун-т ім …, 2008
29*2008
Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury [Professional training of future teachers of the Ukrainian language and literature]
OM Semenoh
Sumy: VVP «Mriia-1» TOV [in Ukrainian], 2005
252005
Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика
ЛН О. Семеног
Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015
242015
Професiйна пiдготовка майбутнiх учителiв української мови i лiтератури: монографiя
ОМ Семеног
242005
Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету
ОМ Семеног, МП Вовк
Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
232016
Академічна лекція як професійний комунікативний феномен
О Семеног
Естетика і етика педагогічної дії, 91-101, 2011
232011
Текст як об'єкт лінгводидактики в аспекті проблеми мовної освіти
СО Мацько Л.
Вісник Черк. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. 54, 12-18, 2004
23*2004
Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury (v umovakh pedahohichnoho universytetu)[The system of professional training of future teachers …
OM Semenoh
Doctoral diss.). Institute of Pedagogy and Psychology of Vocational …, 2005
192005
Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості
ОМ Семеног
Українська література в загальноосвітній школі., 41-44, 2008
182008
Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – перше десятиліття ХХІ ст.): теорія і практика
СОМ Вовк М.П.
К.: Ін-т обдарованої дитини, 2014
172014
Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки
БЛ Семеног О.
Фенікс, 2008
172008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20