Подписаться
Тетяна Саврасова-В'юн
Тетяна Саврасова-В'юн
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Наукові підходи щодо вивчення феномена громадянської активності [Електронний ресурс]
ТО Саврасова-В’юн
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2009_74_2/32. pdf, 2009
242009
SOCIAL NETWORKS AND THEIR ROLE IN DEVELOPMENT OF CIVIC ACTIVITY OF THE UKRAINIAN YOUTH
T Savrasova-V’un
Communication Today 8 (1), 104-113, 2017
162017
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Т Саврасова-В’юн
122013
Зміст і структура професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів
ТО Саврасова-В'юн
Освітологічний дискурс, 241-254, 2015
8*2015
Громадянська активність студентів: психологічна характеристика проявів розвитку
Н Чернуха, Т Саврасова-В’юн
Освітологія, 122-125, 2014
52014
Практикум дослідження та формування професійно-психологічної компетентності майбутніх фахівців : навчально-методичний посібник
ТО Саврасова-В'юн
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
32015
Організаційно-методичні засади розвитку громадянської активності студентів
TА Savrasova-V’un
Освітологічний дискурс, 208-218, 2014
22014
ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА ЯК ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ТО Саврасова-В'юн
Габітус 48, 146-150, 2023
12023
Вплив віртуального освітнього простору на стресостійкість майбутніх філологів
ТО Саврасова-В'юн, ІЄ Руснак, ЛІ Заяць, ОЛ Доценко
Information Technologies and Learning Tools, 248-270, 2021
1*2021
Діагностика рівнів сформованості професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів
ТО Саврасова-В'юн, НМ Чернуха
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 29-33, 2015
12015
Дослідження громадянської активності старшокласників
Т Саврасова-В’юн
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 222, 2012
12012
Психологічні характеристики чинників розвитку громадянської активності старшокласників
ТО Саврасова-В’юн
Вісник післядипломної освіти, 452-457, 2011
12011
Громадянська активність як психологічний феномен
ТО Саврасова-В’юн
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2010
12010
Психологічні особливості громадянської активності старшокласників
ТО Саврасова-В’юн
Вісник післядипломної освіти, 350-358, 2010
12010
Етнічний стереотип як складова нараційної ідентичності автора літературної казки
ТО Саврасова-В'юн
Художні феномени в історії та сучасності («Етноімагологічний вимір»), 65-66, 2024
2024
Зцілювальний потенціал літературної казки як проєкції нараційної ідентичності
ТО Саврасова-В'юн
Вісник науки та освіти, 349-366, 2024
2024
Наративний і психотерапевтичний аналізи українських літературних казок
ТО Саврасова-В'юн
Габітус, 62-66, 2024
2024
Наративний аналіз тексту як метод формування літературознавчої компетентності майбутніх філологів (на прикладі літературної казки Лесі Українки «Три метелики»)
ТО Саврасова-В'юн
Republic of Poland, 2024
2024
НАРАЦІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ФЕНОМЕН
ТО Саврасова-В'юн
Закарпатські філологічні студії, 154-158, 2024
2024
Наративний підхід до інтерпретації літературної казки
ТО Саврасова-В'юн
Вісник післядипломної освіти, 60-74, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20