Подписаться
Тетяна Саврасова-В'юн
Тетяна Саврасова-В'юн
Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики і
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Наукові підходи щодо вивчення феномена громадянської активності [Електронний ресурс]
ТО Саврасова-В’юн
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2009_74_2/32. pdf, 2009
222009
SOCIAL NETWORKS AND THEIR ROLE IN DEVELOPMENT OF CIVIC ACTIVITY OF THE UKRAINIAN YOUTH
T Savrasova-V’un
Communication Today 8 (1), 104-113, 2017
182017
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Т Саврасова-В’юн
122013
Зміст і структура професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів
ТО Саврасова-В'юн
Освітологічний дискурс, 241-254, 2015
8*2015
Громадянська активність студентів: психологічна характеристика проявів розвитку
Н Чернуха, Т Саврасова-В’юн
Освітологія, 122-125, 2014
42014
Практикум дослідження та формування професійно-психологічної компетентності майбутніх фахівців : навчально-методичний посібник
ТО Саврасова-В'юн
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
32015
Організаційно-методичні засади розвитку громадянської активності студентів
TА Savrasova-V’un
Освітологічний дискурс, 208-218, 2014
22014
Дослідження громадянської активності старшокласників
Т Саврасова-В’юн
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 222, 2012
12012
Психологічні характеристики чинників розвитку громадянської активності старшокласників
ТО Саврасова-В’юн
Вісник післядипломної освіти, 452-457, 2011
12011
Громадянська активність як психологічний феномен
ТО Саврасова-В’юн
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2010
12010
Психологічні особливості громадянської активності старшокласників
ТО Саврасова-В’юн
Вісник післядипломної освіти, 350-358, 2010
12010
ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА ЯК ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ТО Саврасова-В'юн
Габітус 48, 146-150, 2023
2023
Робоча програма навчальної дисципліни" Медіаправо"
РА Козлов, ТО Саврасова-В'юн
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Робоча навчальна програма" Психологія творчості"
ТО Саврасова-В'юн
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Робоча програма навчальної дисципліни" Медіапсихологія"
ТО Саврасова-В'юн
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
РОЗРОБКА Й АПРОБАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ МЕТОДИКИ «ОСОБИСТІСНІ АКТИВИ»
ТО Саврасова-В'юн
Габітус, 173-178, 2022
2022
ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ
ТО Саврасова-В'юн
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ "ВІСНИК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ" СЕРІЯ «СОЦІАЛЬНІ ТА …, 2022
2022
Навчальний проєкт як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців: психологічний аспект
ТО Саврасова-В'юн
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, 33-41http://npo.kubg.edu.ua …, 2021
2021
Вплив віртуального освітнього простору на стресостійкість майбутніх філологів
ТО Саврасова-В'юн, ІЄ Руснак, ЛІ Заяць, ОЛ Доценко
Information Technologies and Learning Tools, 248-270, 2021
2021
Готовність до лідерства як чинник стресостійкості студентів
Т Саврасова-В’юн
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 93-99, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20