Тетяна Саврасова-В'юн
Тетяна Саврасова-В'юн
Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури та компаративісники
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукові підходи щодо вивчення феномена громадянської активності [Електронний ресурс]
ТО Саврасова-В’юн
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2009_74_2/32. pdf, 2009
132009
Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників : монографія
АСМ Т. О. Саврасова-В’юн
ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014
72014
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Т Саврасова-В’юн
72013
SOCIAL NETWORKS AND THEIR ROLE IN DEVELOPMENT OF CIVIC ACTIVITY OF THE UKRAINIAN YOUTH
T Savrasova-V’un
Communication Today 8 (1), 104-113, 2017
62017
Зміст і структура професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів
TА Savrasova-V’un
Освітологічний дискурс, 241-254, 2015
12015
Громадянська активність студентів: психологічна характеристика проявів розвитку
Н Чернуха, Т Саврасова-В’юн
Освітологія, 122-125, 2014
12014
Дослідження громадянської активності старшокласників
ТО Саврасова-В’юн
12012
ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
ТО Саврасова-В’юн
Наука і освіта, спецвипуск.–лютий, 2010
12010
Психологічні особливості громадянської активності старшокласників
ТО Саврасова-В’юн
Вісник післядипломної освіти, 350-358, 2010
12010
Психологічні характеристики чинників розвитку громадянської активності старшокласників
ТО Саврасова-В’юн
Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць/Ун-т менедж. освіти НАПН …, 0
1
Громадянська активність як форма вираження соціальної суб'єктності студентської молоді: результати кількісного дослідження
СЗ Сальніков
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 51-59, 2018
2018
Technologia przezwyciężenia stresu u współczesnej osobowości metodą bajkoterapii
TSW jun
Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects, 229-239, 2018
2018
Освітологічні характеристики чинників формування психологічної компоненти у професійній підготовці майбутніх фахівців
ТО Саврасова-В’юн
Освітологічний дискурс, 141-151, 2016
2016
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
НМ Чернуха, ТО Саврасова-В'юн
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 29-33, 2015
2015
Діагностика рівнів сформованості професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів
НМ Чернуха, ТО Саврасова-В’юн
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 29-33, 2015
2015
Тренінг розвитку громадянської активності студентів : навчально методичний посібник
ЧНМ Саврасова-В'юн Т.О.
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Практикум дослідження та формування професійно-психологічної компетентності майбутніх фахівців : навчально-методичний посібник
СВТ О.
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Тренінг розвитку громадянської активності студентів : робоча програма навчальної дисципліни
ЧНМ Саврасова-В'юн Т. О.
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Практикум дослідження та формування професійно-психологічної компетентності майбутніх фахівців : робоча програма навчальної дисципліни
СВТ О.
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Концептуальна модель громадянської активності студентів класичного університету
СВТ О.
Педагогічна освіта. Теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 22-26, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20