Follow
Олійник Ірина
Олійник Ірина
доцент кафедри педагогіки та психології, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
AREdu 2020–How augmented reality helps during the coronavirus pandemic
OY Burov, AM Striuk, MI Striuk, LS Kolgatina, IV Oliinyk
Oleksandr Yu. Burov, Arnold E. Kiv, 2020
632020
Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів
ІВ Олійник
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
222017
Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
І Манохіна
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 43-47, 2011
162011
The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism
NP VOLKOVA, IV TARNOPOLSKY, Oleg B. & OLYINIK
Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 …, 2019
122019
Арт-терапія як одна з інноваційних психолого-педагогічних технологій у професійній діяльності соціальних працівників
ІВ Олійник
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
122018
Проблема професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери у науковій літературі
ІВ Манохіна
Вісник дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
102015
Використання коучинг-технології в процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ІВ Олійник
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2019
92019
Феномен психологічної готовності дітей до навчання у школі в психолого-педагогічній літературі
ІВ Олійник, ЮМ Ноженко
²ÑÍÈÊ, 84, 2017
62017
Педагогічна практика: програма та методика реалізації: навчально-методичний посібник
ІВ Олійник
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
52019
Використання фреймової технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ІВ Олійник
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2018
52018
Психолого-педагогічні детермінанти формування дослідницьких здібностей
ОІ Вікторівна
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія …, 2019
32019
Використання інтерактивних технологій у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах магістратури
ІВ Олійник
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2018
32018
Щодо визначення сутності конструкту «Педагогічна майстерність» у науково-педагогічній літературі
І Олійник
Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 197-207, 2017
32017
Роль педагогічної практики у формуванні дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ІВ Олійник
22019
Портфоліо аспіранта як ефективний інструмент формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ІВ Олійник
Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019, 2019
22019
Фасилітативний підхід у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ОІ Вікторівна
International scientific conference «Modernization of educational system …, 2018
2*2018
Проблема психолого-педагогічного супроводу студентів з числа внутрішньо переміщених осіб
ІВ Олійник, ОС Янченко
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2018
22018
Фасилітативний підхід у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ОІ Вікторівна
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. №56-57. –ISSN 2074-8922. - 2017 …, 2017
2*2017
Складові елементи професійно-педагогічної майстерності викладача вищої школи
ІВ Олійник
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2016
22016
Розв’язання професійно-педагогічних задач як необхідна складова майстерності викладача вищої школи
І Олійник
Педагогіка і психологія професійної освіти, 7-24, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20