Follow
Олійник Ірина
Олійник Ірина
доцент кафедри педагогіки та психології, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Деякі актуальні питання атестації державних службовців
О Воронько, А Северин, І Олійник
Вісн. УАДУ, 48-57, 1998
221998
Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
І Манохіна
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 43-47, 2011
152011
Арт-терапія як одна з інноваційних психолого-педагогічних технологій у професійній діяльності соціальних працівників
ОІ Вікторівна
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П …, 2018
11*2018
Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів
ІВ Олійник
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
112017
Проблема професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери у науковій літературі
ІВ Манохіна
Вісник дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
102015
Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства
ІВ Олійник
Вісник податкової служби України, 2013
102013
Використання коучинг-технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ІВ Олійник
Вісник університету імені Альфреда Нобеля.–Серія «Педагогіка і психологія …, 2019
62019
Феномен психологічної готовності дітей до навчання у школі в психолого-педагогічній літературі
ОІ Вікторівна, НЮ Михайлівна
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія …, 2017
5*2017
Модель професійної адаптації молодих менеджерів до першого робочого місця
ІВ Олійник, ОВ Черненко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 121-130, 2013
52013
До проблеми мотивованості терміна (на матеріалі англо-французьких відповідностей термінології телекомунікацій)
ІВ Олійник
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2008
52008
Педагогічна практика: програма та методика реалізації: навчально-методичний посібник
ІВ Олійник
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
42019
The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism
NP VOLKOVA, IV TARNOPOLSKY, Oleg B. & OLYINIK
Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 …, 2019
42019
Портфоліо аспіранта як ефективний інструмент формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ІВ Олійник
Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019, 2019
22019
Використання інтерактивних технологій у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах магістратури
ІВ Олійник
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2018
22018
Використання фреймової технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ОІ Вікторівна
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія …, 2018
2*2018
Щодо визначення сутності конструкту «Педагогічна майстерність» у науково-педагогічній літературі
Олійник І.В
Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного …, 2017
22017
Складові елементи професійно-педагогічної майстерності викладача вищої школи
ІВ Олійник
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2016
22016
Розв’язання професійно-педагогічних задач як необхідна складова майстерності викладача вищої школи
І Олійник
Педагогіка і психологія професійної освіти, 7-24, 2016
22016
Практична складова навчальної діяльності як основна передумова формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми-сиротами
МІВОІ В.)
Науковий журнал «Молодий вчений» №1 (03). – Херсон. – 2014. – С. 145-149 1 …, 2014
2*2014
Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
ІВ Олійник
Університет імені Альфреда Нобеля, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20