Олійник Ірина
Олійник Ірина
доцент кафедри педагогіки та психології, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
І Манохіна
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 43-47, 2011
122011
Арт-терапія як одна з інноваційних психолого-педагогічних технологій у професійній діяльності соціальних працівників
ОІ Вікторівна
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П …, 2018
11*2018
Проблема професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери у науковій літературі
ІВ Манохіна
Вісник дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
82015
Феномен психологічної готовності дітей до навчання у школі в психолого-педагогічній літературі
ОІ Вікторівна, НЮ Михайлівна
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія …, 2017
4*2017
The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism
NP VOLKOVA, IV TARNOPOLSKY, Oleg B. & OLYINIK
Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 …, 2019
32019
Щодо визначення сутності конструкту «Педагогічна майстерність» у науково-педагогічній літературі
Олійник І.В
Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного …, 2017
22017
Практична складова навчальної діяльності як основна передумова формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми-сиротами
МІВОІ В.)
Науковий журнал «Молодий вчений» №1 (03). – Херсон. – 2014. – С. 145-149 1 …, 2014
2*2014
Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
ІВ Олійник
Університет імені Альфреда Нобеля, 2012
22012
Фасилітативний підхід у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ОІ Вікторівна
International scientific conference «Modernization of educational system …, 2018
1*2018
Використання фреймової технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ОІ Вікторівна
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія …, 2018
1*2018
Фасилітативний підхід у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ОІ Вікторівна
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. №56-57. –ISSN 2074-8922. - 2017 …, 2017
1*2017
Філософські та специфічні принципи в контексті сучасної освітньої парадигми
ІВ Олійник
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2016
12016
Педагогічна майстерня як ефективна технологія формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії
ОІ Вікторівна
«Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі»: матеріали II науково …, 2020
2020
How augment reality helps during the coronavirus pandemic
OI Burov O., Kiv A., Semerikov S., Kolgatina L.
Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in …, 2020
2020
Переддипломна практика як важливий компонент формування дослідницької компетентності фахівців соціально-педагогічної сфери
ОІ Вікторівна
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska) Czasopismo jest …, 2020
2020
До проблеми формування методологічної культури у майбутніх докторів філософії
ОІ Вікторівна
Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень …, 2020
2020
Самоменеджмент як технологія професійного саморозвитку та формування дослідницької компетності у майбутніх докторів філософії
ОІ Вікторівна
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія …, 2020
2020
До питання формування у майбутніх соціальних працівників соціально-реабілітаційної компетенції
ОІ Вікторівна
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія …, 2020
2020
Педагогічна практика майбутніх докторів філософії як провідний фактор формування дослідницької компетентності
ОІ Вікторівна
Сучасний педагог: колект. наук. монографія. Дніпро: Акцент ПП, 2020 Т.1 …, 2020
2020
До питання професійної підготовки соціальних працівників
ОІ Вікторівна
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-освітні …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20