Follow
Олійник Ірина
Олійник Ірина
доцент кафедри педагогіки та психології, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
AREdu 2020–How augmented reality helps during the coronavirus pandemic
OY Burov, AM Striuk, MI Striuk, LS Kolgatina, IV Oliinyk
Oleksandr Yu. Burov, Arnold E. Kiv, 2020
652020
Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів
ІВ Олійник
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
322017
Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
І Манохіна
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 43-47, 2011
202011
The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism
NP VOLKOVA, IV TARNOPOLSKY, Oleg B. & OLYINIK
Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 …, 2019
132019
Арт-терапія як одна з інноваційних психолого-педагогічних технологій у професійній діяльності соціальних працівників
ІВ Олійник
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
132018
Проблема професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери у науковій літературі
ІВ Манохіна
Вісник дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
132015
Використання коучинг-технології в процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ІВ Олійник
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2019
102019
Феномен психологічної готовності дітей до навчання у школі в психолого-педагогічній літературі
ІВ Олійник, ЮМ Ноженко
²ÑÍÈÊ, 84, 2017
92017
Педагогічна практика: програма та методика реалізації: навчально-методичний посібник
ІВ Олійник
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
72019
Використання фреймової технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ІВ Олійник
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2018
62018
Фасилітативний підхід у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ОІ Вікторівна
International scientific conference «Modernization of educational system …, 2018
5*2018
Фасилітативний підхід у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ОІ Вікторівна
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. №56-57. –ISSN 2074-8922. - 2017 …, 2017
5*2017
Психолого-педагогічні детермінанти формування дослідницьких здібностей
ОІ Вікторівна
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія …, 2019
42019
Проблема психолого-педагогічного супроводу студентів з числа внутрішньо переміщених осіб.
ІВ Олійник, ОС Янченко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
42018
Використання інтерактивних технологій у процесі формування дослідницької компетенції майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури
ІВ Олійник
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
42018
Щодо визначення сутності конструкту «Педагогічна майстерність» у науково-педагогічній літературі
І Олійник
Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 197-207, 2017
32017
Розв’язання професійно-педагогічних задач як необхідна складова майстерності викладача вищої школи
І Олійник
Педагогіка і психологія професійної освіти, 7-24, 2016
32016
Розвиток творчої діяльності майбутніх соціальних педагогів шляхом інноваційної технологізаціЇ освітнього простору
ОІ Вікторівна
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Серія …, 2014
3*2014
Соціальна реабілітація як один із напрямів професійної діяльності фахівця із соціальної роботи
ОІ Вікторівна
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія …, 2021
2*2021
Інформаційна компетентність майбутніх докторів філософії як інтегративний показник ефективної дослідницької діяльності
ОІ Вікторівна
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія …, 2021
2*2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20