Подписаться
Ляшенко Ольга Дмитрівна  Olga Liashenko
Ляшенко Ольга Дмитрівна Olga Liashenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики
ОД Ляшенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
472001
Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів
О Ляшенко
Мистецтво та освіта, 54-57, 1998
191998
Художня інтерпретація творів мистецтв в теорії та практиці наукового аналізу
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 58-63, 2011
122011
Методи інтерпретації музичних творів як засіб мистецького навчання майбутніх учителів музичного мистецтва
О Ляшенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
62014
Художественная интерпретация произведений искусств в теории и практике научного анализа
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 58-63, 2011
62011
Інклюзивна мистецька освіта: інноваційна проблема ХХІ ст.
ОД Ляшенко
Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матер …, 2014
52014
Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент» для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського …
ЕВ Куришев, ОД Ляшенко
Б. Грінченка. Режим доступу до ресурсу: http://elibrary. kubg. edu. ua/22198 …, 2016
32016
Нормативно-правове регулювання в механізмі державного управління транспортної інфраструктури
О Ляшенко
Теоретичні та прикладні питання державотворення, 2013
22013
Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент. Фортепіано» для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: другого магістерського …
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
12023
Підходи до оптимізації процедур аналізу регуляторного впливу: світовий досвід та українські реалії
О Никифорук, О Ляшенко
Economy & Forecasting, 2021
12021
Особливості виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів
ОД Ляшенко
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені …, 2017
12017
Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 14. Теорія і методика …, 2017
12017
Організація творчої художньо-педагогічної діяльності майбутніх педагогів-музикантів
ОД Ляшенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 14. Теорія і методика …, 2016
12016
Формування досвіду виконавської діяльності учителів музичного мистецтва
Л Лабінцева, ОД Ляшенко
Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 175-185, 2015
12015
Худoжньo-педагoгiчна iнтеpпpетацiя музичнoгo твopу в пpoфеciйнiй пiдгoтoвцi майбутнiх учителiв музики
ОД Ляшенко
Національний державний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2001
12001
РЕЛІЗАЦІЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЯК ДОСВІДУ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
О Ляшенко, О Економова
Наукові інновації та передові технології, 2023
2023
Професійний досвід як складова фахової компетентності майбутнього інструменталіста-виконавця
О Ляшенко
Scientific Collection «InterConf», 168-171, 2023
2023
Методичний аспект формування інструментально-виконавської компетентності студента-піаніста
ОД Ляшенко, ЛІ Гаркуша, ТМ Бутенко, КО Балюра
Der stand der entwicklung von wissenschaft und technik im XXI jahrhunderts …, 2023
2023
Економова Ольга Серафимівна старший викладач кафедри
ОД Ляшенко
Журнал «Наукові інновації та передові технології» № 3, 17, 2023
2023
Реалізація музично-виконавської майстерності як досвіду становлення культури професійно-педагогічного спілкування студентів у вищих навчальних закладах
ОС Економова, ОД Ляшенко
Наукові інновації та передові технології, 371-382, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20