Подписаться
Ляшенко Ольга Дмитрівна  Olga Liashenko
Ляшенко Ольга Дмитрівна Olga Liashenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики
ОД Ляшенко
Теорія і методика професійної освіти»/ОД Ляшенко–К, 2001
592001
Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів
О Ляшенко
Мистецтво та освіта, 54-57, 1998
231998
Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
ОД Ляшенко, Л Лабінцева
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені …, 2015
182015
Художня інтерпретація творів мистецтв в теорії та практиці наукового аналізу
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 58-63, 2011
122011
Методи інтерпретації музичних творів як засіб мистецького навчання майбутніх учителів музичного мистецтва
О Ляшенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
92014
Інклюзивна мистецька освіта: інноваційна проблема ХХІ ст.
ОД Ляшенко
Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матер …, 2014
82014
Художественная интерпретация произведений искусств в теории и практике научного анализа
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 58-63, 2011
72011
Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент» для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського …
ЕВ Куришев, ОД Ляшенко
Б. Грінченка. Режим доступу до ресурсу: http://elibrary. kubg. edu. ua/22198 …, 2016
32016
Формування досвіду виконавської діяльності учителів музичного мистецтва
Л Лабінцева, ОД Ляшенко
Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 175-185, 2015
32015
Особливості фахової підготовки інструменталістів-виконавців у класичному університеті
ОД Ляшенко, ОС Економова
Наукові записки, 196-200, 2022
22022
Нормативно-правове регулювання в механізмі державного управління транспортної інфраструктури
О Ляшенко
Теоретичні та прикладні питання державотворення, 2013
22013
Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент. Фортепіано» для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: другого магістерського …
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
12023
Підходи до оптимізації процедур аналізу регуляторного впливу: світовий досвід та українські реалії
О Никифорук, О Ляшенко
Economy & Forecasting, 2021
12021
Особливості виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів
ОД Ляшенко
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені …, 2017
12017
Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 14. Теорія і методика …, 2017
12017
Медіа-освіта як складова освітнього процесу у вищому мистецькому навчальному закладі
OD Liashenko, LP Labintseva, TM Butenko
Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 2016
12016
Організація творчої художньо-педагогічної діяльності майбутніх педагогів-музикантів
ОД Ляшенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 14. Теорія і методика …, 2016
12016
Худoжньo-педагoгiчна iнтеpпpетацiя музичнoгo твopу в пpoфеciйнiй пiдгoтoвцi майбутнiх учителiв музики
ОД Ляшенко
Національний державний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2001
12001
СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ОД Ляшенко, ЛІ Гаркуша
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 240-244, 2024
2024
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТІ
ОД Ляшенко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 57-62, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20