Ляшенко Ольга Дмитрівна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики
ОД Ляшенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
222001
Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів
О Ляшенко
Мистецтво та освіта, 54-57, 1998
121998
Художня інтерпретація творів мистецтв в теорії та практиці наукового аналізу
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук.-метод. журнал, 54-64, 2011
102011
Формування фахової компетентності майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки
СВ Світайло
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2017
82017
Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
О Ляшенко, Л Лабінцева
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
52015
Художественная интерпретация произведений искусств в теории и практике научного анализа
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 58-63, 2011
32011
Методи інтерпретації музичних творів як засіб мистецького навчання майбутніх учителів музичного мистецтва
О Ляшенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
22014
Формування досвіду виконавської діяльності учителів музичного мистецтва
LP Labintseva, OD Liashenko
Освітологічний дискурс, 175-185, 2015
12015
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТА У СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
ОД Ляшенко, ТМ Бутенко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 129-133, 2020
2020
Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до використання інноваційних технологій навчання співу
ОС Сиволап
КДПУ, 2019
2019
Сутність і структура індивідуальних занять в системі магістерської підготовки майбутніх педагогів–музикантів
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
2018
Особливості виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів
ОД Ляшенко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2017
2017
Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2017
2017
Медіа-освіта як складова освітнього процесу у вищому мистецькому навчальному закладі
OD Liashenko, LP Labintseva, TM Butenko
Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 2016
2016
Організація творчої художньо-педагогічної діяльності майбутніх педагогів-музикантів
ОД Ляшенко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
2016
Основні характеристики професійних якостей учителя-менеджера музичного мистецтва
ОД Ляшенко
Духовність особистості в системі мистецької освіти, 58-65, 2015
2015
Інклюзивна мистецька освіта: інноваційна проблема ХХІ ст.
ОД Ляшенко
Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матер …, 2014
2014
Професійні якості вчителя-менеджера музичного мистецтва та способи вдосконалення їх в умовах вищого навчального закладу
ОД Ляшенко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2013
2013
Компонентна структура художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору
ОД Ляшенко
Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. Матеріали …, 2012
2012
Інтеграція мистецтв як механізм вербального інтерпретування музики
ОД Ляшенко
Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20